Hva er solidarisk ansvar?

Solidaransvar er et rettslig prinsipp som gjør at flere parter kan holdes erstatningsansvarlige selv om de bare er delvis skyld. I henhold til denne doktrinen er hver part ansvarlig for hele erstatningsbeløpet, uavhengig av deres individuelle skyld. Dette prinsippet brukes ofte i personskadesaker hvor flere tiltalte er anklaget for å ha forårsaket samme skade. Ved … Les mer

Kicker

En «kicker» er en funksjon av en økonomisk sikkerhet som gir innehaveren en ekstra fordel. For eksempel kan en obligasjon med en innebygd «kicker» tilby en høyere rente enn en tilsvarende obligasjon uten funksjonen. I et annet eksempel kan et verdipapirfond med en «kicker» tilby et høyere avkastningsnivå hvis fondet overgår sin referanseindeks. Hva er … Les mer

Dupont-formelen: Hvordan beregne og bruke den

Hvordan bruke Dupont-analyseformelen Hva forteller DuPont-identiteten deg? DuPont-identiteten er en formel som brukes til å dekomponere et selskaps egenkapitalavkastning (ROE) i tre forskjellige forhold: ROE = Netto fortjenestemargin * Asset Omsetning * Egenkapitalmultiplikator Netto fortjenestemargin Netto fortjenestemargin er et mål på lønnsomhet. Den forteller deg hvor mye fortjeneste et selskap tjener for hver dollar i … Les mer

Hva er en administrativ konsesjon?

Begrepet administrativ konsesjon refererer til autorisasjon gitt av en offentlig enhet til et privat initiativ med det formål å utnytte en bestemt tjeneste eller vare. På en mer streng måte kan det sikres at definisjonen av administrativ konsesjon er den juridiske virksomheten som administrasjonen tildeler ledelsen av en offentlig tjeneste eller bruken av en tilhørighet … Les mer

Kategorier K