Hva er egenkapital?

Egenkapital er den delen av eiendelene til selskapet som tilhører eierne. Det er den delen av ressursene som tilhører selskapet eller selskapets egen finansiering. Jo høyere egenkapitalen til et selskap vil ha et bedre image foran bankene og kreditorer.

Tidligere kjent som et synonym for egenkapital, men nå regnes egenkapital som en post innenfor egenkapitalen i situasjonsbalanseav den generelle regnskapsplanen.

Aksjeposter

Egenkapital kan deles inn i forskjellige poster som er følgende:


  • Sosial kapital: den dannes av bidragene fra selskapets partnere. De kan være penger, eller ikke penger.
  • Opprettholdt inntjening eller reserver: dette er overskuddet til selskapet som ikke brukes til å fordele utbytte blant aksjonærene, men er reinvestert.
  • Tilskudd og donasjoner: midler som kan mottas fra offentlige eller private institusjoner.
  • Justeringer for verdiendringer: verdiendringer på eiendeler som tilhører selskapet

Generell regnskapsplan