Hva er sammenslåing av selskaper?

En selskapssammenslåing skjer når to juridiske personer eller selskaper slutter seg til eiendelene sine for å danne et selskap med samme eierskap og administrasjon, som de kan fortsette å utvikle forretningsaktiviteten med.

Fordi selskaper De blir ikke kjøpt og de blir ikke avviklet, aksjonærene mottar ikke penger for aksjene sine, men de eier heller en del av aksjene i det nye selskapet som har egenkapitalen som tilsvarer summen av de to.

Typer virksomhetsfusjoner

I henhold til markedssegmentet som konkurransen tilhører, kan fusjoner være:

  • Horisontal: oppstår når de to selskapene som slår seg sammen er konkurrenter og deltar i samme marked. De tar sikte på å øke markedsandelen.
  • Vertikal: en vertikal fusjon vurderes når selskapene som blir med, utgjør forskjellige ledd i produksjonskjeden til et produkt. Den utføres med sikte på å redusere produksjonskostnadene eller eliminere eksisterende marginer mellom leverandør og produsent.

Avhengig av størrelsen på selskapene, kan sammenslåingen være:

  • Ren fusjon: det er fusjonen som oppstår når to selskaper kommer sammen og danner en ny.
  • Fusjon ved absorpsjon: denne sammenslåingen skjer når det ene av de to selskapene absorberer det andre.