Hva er den lineære korrelasjonskoeffisienten?

Formålet med den lineære korrelasjonskoeffisienten er å bestemme graden av intensitet som eksisterer mellom to data eller variabler. Av denne grunn tjener den lineære korrelasjonskoeffisienten til å sjekke når forholdet mellom to variabler er lineært. Konseptet med lineær korrelasjonskoeffisient er også kjent som Pearsons koeffisient og er en del av en statistikk hvis mål er … Les mer

Kategorier L