Konkurransemessig likevekt Definisjon

En konkurransemessig likevekt er en situasjon der ingen aktører i et marked kan ha det bedre ved å bytte til en annen strategi, gitt de andre deltakernes strategier. I en konkurransemessig likevekt antas hver deltaker å være klar over de andres strategier, og å gjøre det best mulige valget gitt denne informasjonen. Hva er ulike … Les mer

Hva er et spesialkjøretøy (SPV) og hvorfor selskaper danner dem

Et kjøretøy/entitet med spesialformål (SPV/SPE) er en juridisk enhet (vanligvis et aksjeselskap av en eller annen type eller noen ganger et partnerskap) opprettet for å isolere finansiell risiko. SPV-er brukes vanligvis av selskaper til å skaffe kapital ved å utstede gjeldspapirer. Provenyet fra salget av verdipapirene brukes til å finansiere selskapets virksomhet, uten å sette … Les mer

Hva er den globale økonomien?

Begrepet global økonomi representerer det nåværende økonomiske systemet. Et system som er basert på konkurranse og i bruk av ny teknologi. Den globale økonomien innebærer altså en liberalisering av barrierer som skiller markeder. Dermed er denne definisjonen av den globale økonomien derfor nært knyttet til globalisering og den verdenen vi lever i dag i, markert … Les mer

Kategorier G