Hva er den digitale signaturen?

Den digitale signaturen er et kryptografisk verktøy som gjør det mulig å garantere forfatterskapet og verifisere ektheten og integriteten til en digitalt signert melding og visse data eller dokumenter, siden den knytter identiteten til en person eller et datautstyr til den sendte meldingen. Dermed gir det muligheten for å oppdage forfalskning og manipulasjon som utveksles digitalt.

Den digitale signaturen eller den virtuelle signaturen er resultatet av å bruke en matematisk algoritme (hash) til innholdet, og tilordne deretter en signaturalgoritme med en privat nøkkel til resultatet av denne operasjonen. Med det, i regnskapsbetingelser, kan vi bekrefte at den digitale signaturen fungerer gjennom komplekse matematiske prosedyrer som gjør det mulig å knytte det signerte dokumentet til signaturens personlige informasjon, som gjør det mulig for tredjeparter å identifisere avsenderen av meldingen og verifisere innholdet.

Kjennetegn ved den digitale signaturen

Tatt i betraktning forskjellen mellom digital signatur og elektronisk signatur, er egenskapene til en digital signatur følgende:

  1. Autentisering: den digitale signaturen regnes som ekvivalent med den fysiske signaturen til et dokument.
  2. Integritet: meldingen eller digitalt signerte transaksjoner kan ikke endres.
  3. Ikke-avvisning ved opprinnelse, det vil si at utsteder ikke kan nekte under noen omstendigheter å ha sendt meldingen eller å ha gjennomført en bestemt transaksjon.