Hva er den elektroniske signaturen?

I juridisk og regnskap, er den elektroniske signaturen den elektroniske ekvivalenten til den håndskrevne signaturen der en person godtar innholdet i en elektronisk melding, enten ved å merke av i en rute på en datamaskin, ved å bruke et brukernavn og passord, et digital signatur eller signering med en elektronisk penn. Elektroniske signaturer dannes med en kompleks matematisk algoritme som sikrer signaturens identitet og integriteten til meldingsinnholdet.

Avhengig av hvilket land vi er i, kan vi skille mellom ulike typer elektronisk signatur. I Spania vurderer vi for eksempel tre forskjellige signaturvarianter i henhold til lov 59/2003:


  • Elektronisk signatur: det er datasettet i elektronisk form som brukes som et middel til å identifisere signatøren.
  • Avansert elektronisk signatur: den gjør det mulig å identifisere signatøren og oppdage eventuelle endringer i de signerte dataene.
  • Anerkjent elektronisk signatur: den er basert på et anerkjent sertifikat og generert gjennom en sikker og pålitelig enhet for opprettelse av signaturer.