Hva er monopsony?

Monopsony, også kjent som monopol av kjøperen, er det en markedsstruktur der det er en enkelt søker eller kjøper. Det kan være en eller flere budgivere, og det er derfor markedet er klassifisert som ufullkommen konkurranse.

Kjennetegn ved monopsony

Det er en noe spesiell økonomisk aktivitet, siden den ene markedet etterspørselen står overfor en positivt skrånende tilbudskurve. Dette betyr at siden den er den eneste søkeren, har den større markedsstyrke, og de mange leverandørene må tilpasse seg kravene. Jo høyere mengde produktet du vil kjøpe, jo høyere pris har du å tilby.

Denne situasjonen er forskjellig fra et marked der det er flere kjøpere, siden de aksepterer priser og står overfor en flat tilbudskurve. Dette betyr at de kan kjøpe mengden de ønsker til gjeldende pris, uten å måtte påvirke den.

Monopsony er en tilstand i markedet hvor den absolutte kraften til et produkt, for å si det, holdes av en enkelt kjøper. Vanligvis skjer denne typen handling når visse produksjonsfaktorer krever spesialiserte jobber, materialer eller varer i prosess.

Også jo høyere elastisitet som presenteres i tilbudet om ønsket produkt, vil muligheten til å påvirke prisen være mye mindre. Å være en type marked som er klassifisert som ufullkommen, har ofte konfliktsituasjoner oppstått mellom kjøpere og selgere.

Monopsony har fordeler. Det er flere, og vi har nevnt dem tidligere. Elastisiteten, søkeren kan få til å ta tak i en del av overskuddet fra tilbyderen, utøve stor kontroll i markedet og kravene som blir foreslått av kjøperen. Men det har også sin negative side, og spesielt for markedet, kjøperen og monopsonistene.