Registrar

En registerfører er et selskap som er ansvarlig for å føre aksjeboken for et offentlig selskap. Registerføreren holder oversikt over navn og kontaktinformasjon til alle aksjonærene, samt antall aksjer hver aksjonær eier. Registerføreren håndterer også overføring av aksjer når aksjonærer kjøper eller selger sine aksjer. Kan jeg utdanne meg til å bli registrar? Ja, du … Les mer

Hva er dekning?

Finansiell sikring, også kjent som sikring, er basert på all virksomhet som utføres for å minimere eller eliminere risikoen for visse eiendeler eller gjeld finansielle eiendeler eid av et selskap. For dette gjennomføres såkalte finansielle sikringsoperasjoner, som er nyanskaffelser av eiendeler, for å redusere risikoen for å miste lønnsomhet i den andre som vi ønsker … Les mer

Kategorier D

Hva er operasjonell innflytelse?

Betydningen av operasjonell gearing er regnskapsperioden som tar sikte på å øke lønnsomhet endre balansen mellom variable kostnader og faste kostnader. Det kan betraktes som innvirkningen disse har på selskapets generelle kostnader, med henvisning til forholdet mellom salg og inntjening før skatt og renter. En annen definisjon av operasjonell gearing er bruken av kostnader fast … Les mer

Kategorier U