Hva er CAP?

CAP er et tak eller øvre grense på a rente. Det er et av rentegarantiinstrumentene som brukes til å begrense risikoen for svingende renter.

De kan klassifiseres som renteforsikring, som i tillegg til å beskytte klienten mot mulige økninger i Euríbor, la dem også dra nytte av nedgangen på indikatoren.

Hva er CAP?

CAP er en finansielle derivater, der kjøperen får retten til at selgeren betaler differansen i tilfelle den er positiv, mellom typen interés gjeldende referanse på spesifikke fremtidige datoer og renten fastlagt i opsjonen, utøvelseskurs, gjennom betaling av en premie og for et teoretisk nominelt beløp.

Disse avtalene har en begrenset varighet mellom to parter, som vanligvis er en finansinstitusjon og en klient, der en referanserente og en garantert rente er spesifisert på et spesifisert beløp.

Det kan bli et interessant alternativ for økonomiske agenter som planlegger å låne med variabel rente og som opprettholder oppadgående forventninger om renter.

CAP er det samme som en renteforsikring, som presenterer en Coste som gir oss sikkerhet i tilfelle økninger i Euribor og lar oss dra nytte av reduksjonene.

De er også vanlige innen pantelån. Pantelånet setter også et tak før det kontraheres, før økningen i euríbor, og når den stiger over den fastsatte satsen, godtar enheten å returnere differansen til kunden.

Selv om de er definert som CAP - forsikring, er de et finansielt derivat som de kan sette grenser for renten i boliglån variabler.

Forskjellen mellom CAP og SWAP

I forhold til variasjoner i renter og forsikringer er SWAP også hyppige. Dette begrepet refererer til bytte av en variabel rente mot en fast rente. I hver periode, hvis den faste satsen er over den variable satsen, betaler kunden differansen. Ellers bør det være finansinstitusjonen som står overfor betalingen.