Hva du trenger å vite om partnerskapsartikler

. Hva du trenger å vite om vedtekter

Hva er de 4 typene selskaper?

1. C Corporation
2. S Corporation
3. B Corporation
4. Nonprofit Corporation

Hvilke artikler bør inkluderes i en partnerskapsavtale?

En partnerskapsavtale bør inneholde følgende artikler:

1. Navnet på partnerskapet og datoen det ble dannet;

2. Navn, adresser og personnummer eller skatteidentifikasjonsnummer til partnerne;

3. Virksomhetens art og hovedforretningssted;

4. Partnernes bidrag av kapital, eiendom eller tjenester og vilkår og betingelser for eventuelle bidrag;

5. Partnernes prosentandeler av eierandel i interessentskapet;

6. Partnernes rettigheter og plikter, herunder stemmerett, beslutningsmyndighet og økonomiske rettigheter og plikter;

7. Vilkårene og betingelsene for partnerskapet, inkludert varighet, oppløsning og tvister; og

8. Underskriftene til partnerne.

Hvilke elementer er ofte inkludert i partnerskapsartiklene?

Det er flere elementer som vanligvis er inkludert i partnerskapsartiklene. Disse elementene kan variere avhengig av jurisdiksjonen der partnerskapet er dannet, men de inkluderer vanligvis grunnleggende informasjon som navnene på partnerne, navnet på partnerskapet, formålet med partnerskapet og varigheten av partnerskapet. Andre poster som ofte inngår er bestemmelser om forvaltningen av interessentskapet, disponering av overskudd og tap og oppløsning av interessentskapet.