Uniform Partnership Act (UPA)

Uniform Partnership Act (UPA) er et sett med lover som regulerer partnerskap som først ble kunngjort i 1914 av National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). UPA har blitt vedtatt, helt eller delvis, av 47 stater, District of Columbia og De amerikanske jomfruøyene.

UPA er utformet for å gi et enhetlig juridisk rammeverk for partnerskap, som er forretningsenheter dannet av to eller flere personer med det formål å drive en virksomhet. UPA fastsetter rettighetene og pliktene til partnere, samt reglene for hvordan et partnerskap kan dannes, drives og oppløses.

Et av hovedtrekkene i UPA er regelen om begrenset ansvar, som beskytter partnere fra å bli holdt personlig ansvarlig for gjeld og forpliktelser til partnerskapet. Denne regelen er underlagt noen få unntak, for eksempel når en partner personlig garanterer en gjeld eller ansvar for partnerskapet, eller når en partner deltar i urettmessig eller uredelig oppførsel.

Et annet sentralt trekk ved UPA er regelen om solidarisk ansvar, som gjør hver partner solidarisk ansvarlig for gjelden og forpliktelsene til partnerskapet. Dette betyr at hver partner er individuelt ansvarlig for hele beløpet av enhver gjeld eller forpliktelse partnerskapet har pådratt seg, selv om denne partneren ikke personlig har pådratt seg gjelden eller forpliktelsen.

UPA fastsetter også regler som regulerer partnerskaps interne anliggender, slik som forvaltningen av partnerskapet, allokering av fortjeneste og tap, og rettighetene til partnere til å inspisere partnerskapets bøker og poster. Hva er den høyeste straffen i UAPA? Den høyeste straffen som kan ilegges under loven om ulovlige aktiviteter (forebygging), 1967 (UAPA), er døden.

Hva er Uniform Partnership Act av 1997?

Uniform Partnership Act av 1997 er et sett med lover som regulerer partnerskap i USA. Den ble opprettet av National Conference of Commissioners on Uniform State Laws og er for tiden i kraft i omtrent halvparten av statene. UPA styrer saker som dannelse av partnerskap, rettigheter og plikter til partnere og oppløsning av partnerskap. Anerkjenner loven et partnerskap som en selvstendig enhet? Ja, loven anerkjenner et partnerskap som en uavhengig enhet. Dette innebærer at interessentskapet selv er juridisk ansvarlig for egen gjeld og gjeld, og er atskilt fra de enkelte partnerne som utgjør interessentskapet. Dette innebærer også at interessentskapet kan inngå kontrakter og eie eiendom i eget navn.

Hva er UPA i eiendom? Uniform Property Appraisal (UPA) er et sett med standarder som brukes av taksatorer for å taksere fast eiendom for skatteformål. Standardene er kunngjort av International Association of Assessing Officers (IAAO) og brukes i mange stater og lokale jurisdiksjoner. Er generelle partnere ansvarlige for gjeldsnedbetaling? Ja, generelle partnere er ansvarlige for gjelden til selskapet. Dette er fordi partnerskapet er en "pass-through"-enhet, noe som betyr at partnerskapet i seg selv ikke er ansvarlig for virksomhetens gjeld. Ansvaret faller på de enkelte partnerne. Dette er en av de viktigste fordelene med partnerskapsstrukturen, siden den lar partnerne beskytte sine personlige eiendeler fra forretningsgjeld.