Konservativ investering

Konservativ investering er en risikovillig investeringsstrategi som fokuserer på å bevare kapital og generere inntekter. Konservative investorer investerer vanligvis i blue chip-aksjer, statsobligasjoner og kontantekvivalenter. De unngår høyrisikoinvesteringer, for eksempel penny-aksjer, og foretrekker å holde seg til velprøvde investeringer som har en historie med stabilitet og lønnsomhet. Hva er 5 forskjellige typer investeringer liste dem … Les mer

Hva betyr velferdsstaten?

Velferdsstaten er et sett med handlinger utført av staten som prøver å søke befolkningens generelle velferd. For at velferdsstaten skal fungere, er det nødvendig at staten griper inn i economía og i samfunnet, distribuere rikdom for å forbedre de sosioøkonomiske og helsemessige forholdene i befolkningen. Slik sett handler det om handlinger som prøver å komme … Les mer

Kategorier V