Hva betyr tørt pulver?

Tørt pulver er et begrep som brukes for å beskrive mengden kontanter som et selskap har for hånden for å investere eller bruke til andre formål. Det brukes også som et mål på en bedrifts økonomiske helse.

Et selskaps tørrpulver kan brukes til en rekke formål, inkludert kjøp av andre virksomheter, investering i nye produkter eller teknologier eller nedbetaling av gjeld.

Dersom en bedrift har mye tørt pulver, kan det være et tegn på at den er i en god økonomisk posisjon og har evnen til å utnytte muligheter som dukker opp. På den annen side, hvis en bedrift har svært lite tørt pulver, kan det være et tegn på at det sliter økonomisk og kanskje ikke kan utnytte mulighetene som dukker opp.

Begrepet "tørt pulver" brukes ofte i private equity-bransjen, hvor det brukes til å beskrive kontanter som et private equity-selskap har tilgjengelig for å investere i nye selskaper eller for å støtte selskapene det allerede har investert i. Hvor mange private equity-selskaper er det i verden? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da antallet private equity-selskaper i verden kan svinge over tid. En fersk rapport fra Global Private Equity Association anslår imidlertid at det er omtrent 4000 private equity-selskaper globalt.

Hva er meningen med risikovillig kapital?

Venturekapital er en type private equity-investeringer som vanligvis gjøres i selskaper i tidlig fase med høyt vekstpotensial. Venturekapitalister investerer vanligvis i selskaper som er i ferd med å utvikle nye produkter eller tjenester, i motsetning til etablerte selskaper med dokumenterte resultater.

Venturekapital blir vanligvis sett på som en investering med høy risiko og høy belønning, ettersom flertallet av venture-støttede selskaper ikke lykkes. Imidlertid kan de som lykkes generere betydelig avkastning for investorer.

Risikokapitalister tar vanligvis en aktiv rolle i selskapene de investerer i, og gir råd og veiledning for å hjelpe selskapene å vokse. De kan også bidra til å koble selskapene med andre ressurser, som talent og markedsføring.

Hva er en dry close i private equity?

En "dry close" i private equity refererer til en situasjon der et fond har hentet inn hele mengden kapital det søkte fra investorer, men ennå ikke har stengt for noen investeringer. Dette skjer vanligvis når et fond har blitt overtegnet, noe som betyr at flere investorer har forpliktet kapital til fondet enn det fondet opprinnelig var ute etter. I dette tilfellet vil fondet avslutte forpliktelsene fra den første gruppen av investorer, og deretter bruke denne kapitalen til å foreta investeringer. Når fondet har gjort nok investeringer til å nå sitt opprinnelige målbeløp, vil det nærme seg nye investorer.

Hvordan bruker du DPI?

DPI refererer til Dividend Payout Ratio. Det er et finansielt forholdstall som måler prosentandelen av et selskaps inntjening som utbetales i utbytte til aksjonærene.

Det ideelle utbetalingsforholdet varierer avhengig av selskapet, men en god tommelfingerregel er at selskaper bør betale rundt 50-60 % av inntekten.

DPI kan være en nyttig beregning når du skal evaluere et selskaps utbytte, da det kan gi deg en ide om hvor bærekraftig utbyttet er. Hvis et selskap har en høy DPI, betyr det at de betaler ut en stor del av inntektene sine som utbytte, noe som kanskje ikke er bærekraftig i det lange løp.

For å beregne DPI deler du bare et selskaps utbytte per aksje med inntjening per aksje.

For eksempel, hvis et selskap har et utbytte per aksje på 1 USD og et resultat per aksje på 2 USD, vil dets DPI være 50 %.

Du kan finne et selskaps DPI på de fleste finansielle nettsteder, for eksempel Yahoo Finance eller Google Finance.

Hvor mye PE tørt pulver er det?

Tørt pulver refererer til kontanter som et private equity-selskap (PE) har tilgjengelig for å investere i nye muligheter. Fra juni 2020 var det anslagsvis 1,54 billioner dollar med tørt pulver globalt, ifølge Preqin. Dette representerer en liten nedgang fra året før, da tørt pulver nådde rekordhøye 1,56 billioner dollar.

Størstedelen av tørt pulver eies av store PE-firmaer, som har en tendens til å ha mer kapital å investere. De 10 største PE-firmaene sto for 774 milliarder dollar i tørt pulver per juni 2020. Selv om dette representerer litt over halvparten av det totale tørrpulveret som er tilgjengelig globalt, fremhever det den store rollen som store PE-firmaer spiller i markedet.

Nivåene av tørt pulver har vært økende de siste årene, ettersom PE-firmaer har vært stadig mer vellykkede med pengeinnsamling. I 2019 samlet PE-firmaer inn nye 625 milliarder dollar i ny kapital, noe som bidro til å øke tørrpulvernivåene.

Ser vi fremover, er det forventet at tørrpulvernivåene vil fortsette å stige de neste årene. Dette skyldes først og fremst det faktum at PE-bedrifter sitter på store mengder ubrukt kapital, som de til slutt vil ta i bruk.