Broderorganisasjon

En "broderlig organisasjon" er et samfunn, orden eller forening som:

1. har et broderlig formål;
2. Har logesystem;
3. Bruker ritualer eller seremoni;
4. Er sammensatt av fysisk spreke menn over 18 år; og
5. Har en representativ styreform. Betaler ideelle organisasjoner skatt? Nei, ideelle organisasjoner er ikke pålagt å betale føderal inntektsskatt. De kan imidlertid være underlagt andre skatter, som arbeidsskatt og eiendomsskatt. I tillegg kan noen ideelle organisasjoner velge å frivillig betale skatter, for eksempel salgsavgifter, for å støtte samfunnet der de opererer.

Hvilken skatteklassifisering er et brorskap?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av de spesifikke fakta og omstendigheter i hvert enkelt brorskap. Imidlertid anses brorskap som en generell regel å være enten 501(c)(3) veldedige organisasjoner eller 501(c)(7) sosiale klubber.

Hvis et brorskap er organisert og drives primært for veldedige formål, vil det sannsynligvis bli klassifisert som en 501(c)(3)-organisasjon. Eksempler på veldedige formål inkluderer å fremme utdanning, religion eller vitenskap; hjelpe de fattige, de nødlidende eller de underprivilegerte; fremme religion; eller fremme sosial velferd ved å gi bolig, måltider eller klær til de som trenger det.

Hvis et brorskap er organisert og drives primært for sosiale eller rekreasjonsformål, vil det sannsynligvis bli klassifisert som en 501(c)(7) sosial klubb. Eksempler på sosiale eller rekreasjonsformål inkluderer å fremme kameratskap eller tilby underholdning eller andre fasiliteter for medlemmer.

Hva er den beste typen ideell organisasjon?

Den beste typen ideell organisasjon avhenger av det spesifikke veldedige formålet til organisasjonen og befolkningen den tjener. Det finnes mange forskjellige typer ideelle organisasjoner, inkludert offentlige veldedige organisasjoner, private stiftelser og religiøse organisasjoner. Hver type ideelle organisasjoner har forskjellige skatteimplikasjoner og regulatoriske krav.

Offentlige veldedige organisasjoner er den vanligste typen ideelle organisasjoner. De støttes vanligvis av en bred base av givere og er underlagt mindre strenge regulatoriske krav enn private stiftelser.

Private stiftelser er vanligvis finansiert av et lite antall givere og er underlagt strengere regulatoriske krav enn offentlige veldedige organisasjoner.

Religiøse organisasjoner er fritatt for mange føderale og statlige skatter, men er underlagt noen spesielle regler og forskrifter.

Hvordan rapporterer jeg non profit til skattemyndighetene?

Hvis du mener at en skattefri organisasjon ikke overholder skattelovene, kan du rapportere dette til IRS. Organisasjoner som er fritatt for føderal inntektsskatt er pålagt å sende inn en årlig informasjonsrapport (skjema 990 eller 990-EZ). Du kan be om en kopi av en organisasjons retur fra IRS.

Fritatte organisasjoner er også pålagt å gjøre sine returer tilgjengelige for offentlig ettersyn. Du kan vanligvis finne en organisasjons skjema 990 eller 990-EZ på organisasjonens nettside. Hvis du ikke finner returen, kan du be om den fra organisasjonen.

Hvis du har informasjon som du mener indikerer at en organisasjon har brutt skattelovene, kan du sende inn en klage til IRS ved å bruke skjema 13909, skjema for skattefritak for organisasjonsklage (henvisning).

Du kan også kontakte Skattebetalers advokattjeneste hvis du opplever økonomiske vanskeligheter eller hvis du trenger hjelp til å løse et skatteproblem. Er 501c8-organisasjoner skattefritatt? Ja, 501c8-organisasjoner er fritatt for skatt. Mer spesifikt er de fritatt for føderal inntektsskatt i henhold til seksjon 501c8 i Internal Revenue Code.