Svak formeffektivitet

Svak formeffektivitet er en type markedseffektivitet som sier at prisene i markedet fullt ut reflekterer all tilgjengelig informasjon. Dette betyr at det er umulig å tjene unormal fortjeneste ved å analysere tidligere prisbevegelser. Det er tre typer markedseffektivitet: svak form, halvsterk form og sterk form. Svak formeffektivitet er den svakeste av de tre, og sier … Les mer

Sterk formeffektivitetsdefinisjon

Den sterke formeffektivitetsdefinisjonen sier at all informasjon, både offentlig og privat, fullt ut reflekteres i markedspriser. Dette betyr at ingen konsekvent kan utkonkurrere markedet ved å bruke informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig. Sterk formeffektivitet er den strengeste formen for effektivitet og er vanskelig å oppnå i praksis. Er teknisk analyse i samsvar med EMH? … Les mer

Å spille på auksjonsmarkedet krever konkurransedyktig budgivning

For å vinne i auksjonsmarkedet må man være villig til å legge inn et konkurransedyktig bud. Det betyr at man må være villig til å overby de andre aktørene i markedet for å sikre seg ønsket aktiva. Auksjonsmarkedet er et marked hvor kjøpere og selgere kommer sammen for å by på varer. Høystbydende vinner varen … Les mer

Halvsterk formeffektivitetsdefinisjon

Den semi-sterke formeffektivitetsdefinisjonen antyder at all offentlig tilgjengelig informasjon gjenspeiles fullt ut i et verdipapirs pris. Dette betyr at gjeldende markedspris på et verdipapir reflekterer all relevant informasjon som er offentlig tilgjengelig. Den halvsterke formen for effektivitet er sterkere enn den svake formen, som kun sier at tidligere priser gjenspeiles i dagens priser. Den halvsterke … Les mer

Horisontal markedsdefinisjon

Et horisontalt marked er et marked der produkter eller tjenester er rettet mot en bestemt bransje eller sektor. Horisontale markeder kan videre deles inn i to kategorier: generelle formål og sektorspesifikke. Horisontale markeder for generelle formål er de der produkter eller tjenester er rettet mot en spesifikk industri eller sektor, men som kan brukes av … Les mer

Hva er euromarkedet?

Euromarkedet er et marked for euroobligasjoner og andre eurodenominerte verdipapirer. Eurobonds er gjeldspapirer utstedt i en annen valuta enn utstederens hjemmemarked. Euromarkedet er det største og viktigste markedet for euroobligasjoner. Det er også markedet der de fleste eurodenominerte sertifikater utstedes. Hvorfor heter det eurodollar? Begrepet «eurodollar» brukes for å beskrive et innskudd pålydende amerikanske dollar … Les mer

Hva er de 4 stadiene i en markedssyklus?

De fire stadiene i en markedssyklus er som følger: 1. Ekspansjon: Dette er når økonomien vokser og formuesprisene stiger. 2. Topp: Dette er når økonomien er nær toppen og eiendelsprisene er høye. 3. sammentrekning: Dette er når økonomien bremser opp og formuesprisene faller. 4. Trough: Dette er når økonomien er på sitt laveste punkt og … Les mer

Finansmarkedenes rolle i økonomien, betydningen av ulike typer finansmarkeder, og eksempler på hver

. Finansmarkedenes rolle i økonomien, betydningen av ulike typer finansmarkeder, og eksempler på hver. Hva er de to hovedtypene finansmarkeder? De to hovedtypene av finansmarkeder er primærmarkedet og sekundærmarkedet. Primærmarkedet er der nye verdipapirer utstedes, og annenhåndsmarkedet er der verdipapirer kjøpes og selges etter at de er utstedt. Hva er markedsforklaring? Et marked er et … Les mer

Statsrisiko

Statsrisiko er risikoen for at en stat misligholder sine gjeldsforpliktelser, eller er uvillig eller ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser i tide. Denne risikoen kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert politisk ustabilitet, økonomiske problemer eller en naturkatastrofe. Statsrisiko kan ha en betydelig innvirkning på markedene, da det kan føre til … Les mer