Holdover leietaker

En holdover-leietaker er en leietaker som forblir i besittelse av en eiendom etter at leiekontrakten har utløpt. Leietaker kan bli pålagt å betale leie til en høyere sats, kjent som "holdover-leie," inntil en ny leiekontrakt kan forhandles eller leietaker fjernes fra lokalene.

Hvordan beregnes husleie?

Det er noen forskjellige måter å beregne husleie på, men den vanligste metoden er å ganske enkelt belaste leietakeren den samme månedlige leien som de betalte før de fraflyttet eiendommen. Dette sikrer at utleier ikke er ute noen penger, og gir også et motbevis for leietaker til å fraflytte eiendommen uten riktig varsel.

Hva er en leietaker i New York?

En holdover-leietaker er en leietaker som forblir i besittelse av en utleieeiendom etter at leiekontrakten har utløpt. I New York er en leietaker gjenstand for utkastelsessaker anlagt av utleier. Utleier må imidlertid først gi leietaker en melding om å slutte, som gir leietaker 30 dager på seg til å forlate lokalet. Hvis leietaker ikke fraflytter lokalene innen denne tidsperioden, kan utleier sende inn en utkastelsesvarsel til retten.

Hva skjer når kommersiell leieavtale utløper? Når en næringsleie utløper, har ikke leietaker lenger rett til å okkupere plassen og må fraflytte lokalet. Utleier kan da enten tilby plassen til en ny leietaker eller bestemme seg for å bruke den til et annet formål. Hvis utleier tilbyr plassen til en ny leietaker, vil de vanligvis gjøre det til en høyere leiepris.

Hva er en hold over periode?

En "hold over periode" er vanligvis en tidsperiode etter at en leieavtale har utløpt der en leietaker fortsatt har lov til å okkupere eiendommen. Denne perioden forhandles ofte mellom utleier og leietaker som en del av leieavtalen. Lengden på ventingen over perioden kan variere, men er vanligvis 30 dager eller mindre. Når en leietaker urettmessig holder over fra leieperioden kalles det? En leietaker som urettmessig holder over fra leieperioden kalles en "overholdende leietaker". Dette skjer når en leietaker forblir i besittelse av eiendommen etter at leieperioden er utløpt, uten utleiers samtykke.