Holdover leietaker

En holdover-leietaker er en leietaker som forblir i besittelse av en eiendom etter at leiekontrakten har utløpt. Leietaker kan bli pålagt å betale leie til en høyere sats, kjent som «holdover-leie,» inntil en ny leiekontrakt kan forhandles eller leietaker fjernes fra lokalene. Hvordan beregnes husleie? Det er noen forskjellige måter å beregne husleie på, men … Les mer