Capital Lease Definisjon

En kapitallease er en langsiktig leieavtale som representerer eierskap til den leide eiendelen. Leietaker foretar leiebetalinger til utleier over leieperioden, og ved utløpet av leieavtalen eier leietaker eiendelen. Kapitalleasing brukes vanligvis for utstyr, kjøretøy og eiendom.

Hva er kapitalleie med eksempel?

En kapitalleie er en langsiktig leieavtale mellom utleier og leietaker der leietaker samtykker i å foreta alle nødvendige reparasjoner og vedlikehold på den leide eiendommen og også er ansvarlig for eiendomsskatt. Minimum leietid er vanligvis fem år eller mer.

Et eksempel på en kapitalleie vil være en avtale mellom et selskap og en grunneier om at selskapet skal leie en tomt for bygging av en ny fabrikk. Selskapet ville være ansvarlig for alle reparasjoner og vedlikehold på eiendommen, samt eiendomsskatt. Minimum leietid vil være fem år eller mer.

Hva er de to typene leieavtaler?

Det er to typer leieavtaler: operasjonelle leieavtaler og kapitalleie.

Operasjonell leasing brukes vanligvis for utstyr, kjøretøy og andre eiendeler som har relativt kort levetid. Leietaker betaler for bruken av eiendelen over leieperioden, hvoretter eiendelen returneres til utleier.

Kapitalleasing benyttes for eiendeler som har lengre levetid, for eksempel fast eiendom eller fly. Leietaker betaler for bruken av eiendelen over leieperioden, og ved utløpet av leieavtalen overføres eiendelen til leietaker.

Hva er de fem kriteriene for en finansiell leieavtale?

Leietaker må motta i det vesentlige alle økonomiske fordeler og risikoer knyttet til eierskapet til den leide eiendommen.
Leieperioden skal være for størstedelen av gjenværende økonomiske levetid for det leide.
Nåverdien av minimumsleiebetalingene, eksklusive eventuelle utførelseskostnader, må overstige 90 prosent av virkelig verdi av den leide eiendommen.
Det utleide skal ikke erverves av leietaker under en operasjonell leieavtale.
Ved inngåelse av leieavtalen må den utleide eiendommen ikke være i besittelse av, eller utleid av, utleier.

Hva er forskjellen mellom kapitalleasing og operasjonell leieavtale?

En kapitalleie er en langsiktig leieavtale som behandles som en eiendel på leietakers balanse, mens en operasjonell leieavtale er en kortsiktig leieavtale som behandles som en kostnad på leietakers resultatregnskap. Hovedforskjellen mellom de to er behandlingen av leiebetalinger: kapitalleasebetalinger anses å være en del av kostnaden for eiendelen, mens operasjonelle leiebetalinger anses å være en del av leietakers driftskostnader.

Kapitalleasing brukes typisk for leide eiendeler med en utnyttbar levetid på fire år eller mer, mens operasjonelle leieavtaler typisk brukes for leide eiendeler med en utnyttbar levetid på tre år eller mindre. Kapitalleasing brukes også typisk for leide eiendeler som anses å være kritiske for leietakers forretningsdrift, mens operasjonelle leieavtaler typisk benyttes for leide eiendeler som ikke anses å være kritiske for leietakers forretningsdrift.

Hva kjennetegner kapitalleie?

En kapitallease er en langsiktig leieavtale som representerer leietakers eierskap til eiendelen. Leietaker er faktisk eieren av eiendelen, og utleier er faktisk finansmannen. Kapitalleasing brukes vanligvis til store eiendeler som eiendom, kjøretøy og maskiner.

De viktigste egenskapene til en kapitallease er:

1. Leieperioden er typisk langsiktig, ofte over fem år.

2. Leietaker har opsjon på å kjøpe eiendelen ved utløpet av leieperioden.

3. Leiebetalingene er vanligvis faste, og kan inkludere en ballongbetaling ved slutten av leieperioden.

4. Eiendelen leies vanligvis av en utleier som også er finansmann.

5. Leietaker er faktisk eier av eiendelen i leieperioden.