Hva er en tilgjengelig saldo?

«Tilgjengelig saldo» er midlene på kontoen din som er tilgjengelige for deg til enhver tid. Dette inkluderer alle midler som er satt inn på kontoen din, samt alle midler som har blitt klarert for uttak. Den inkluderer ikke midler som for tiden holdes av banken, for eksempel midler som er satt inn, men som ennå … Les mer

Hva er en dollarrulle?

En dollarrull er salg av et verdipapir med fremtidig leveringsdato til en spesifisert pris, etterfulgt av kjøp av samme verdipapir med en senere leveringsdato til en annen pris. Vilkårene for transaksjonen forhandles vanligvis mellom de to involverte partene, og prisforskjellen mellom de to datoene brukes vanligvis til å dekke kostnadene ved å finansiere verdipapiret i … Les mer

Grønn obligasjon

En grønn obligasjon er en type gjeldsinstrument som spesifikt brukes til å finansiere miljø- og klimarelaterte prosjekter. Grønne obligasjoner kan utstedes av både offentlige og private enheter, og inntektene kan brukes til å finansiere et bredt spekter av prosjekter, inkludert sol- og vindenergi, energieffektivitet, forurensningsforebygging og miljøvern. Grønne obligasjoner har typisk en løpetid på 10-20 … Les mer