Global Investment Performance Standards (GIPS)

Global Investment Performance Standards (GIPS) er et sett med etiske prinsipper som veileder hvordan investeringsselskaper beregner og presenterer sine investeringsresultater for kunder og prospekter. Standardene er frivillige, men mange verdipapirforetak velger å følge dem for å vise sin forpliktelse til åpenhet og rettferdig handel. Standardene administreres av CFA Institute, en global sammenslutning av investeringseksperter.

GIPS-standardene dekker mange aspekter ved måling av investeringsresultater, inkludert definisjon av investeringsavkastning, behandling av kontanter og kontantekvivalenter, håndtering av skatter og avgifter, og offentliggjøring av investeringsstrategier og -mål. Standardene er utformet for å fremme rettferdig og konsistent resultatrapportering fra investeringsselskaper over hele verden.

GIPS-standardene er ikke et sett med investeringsanbefalinger, og de garanterer ikke noe spesielt nivå av investeringsytelse. Verdipapirforetak som følger GIPS-standardene er ikke pålagt å avsløre investeringsresultatene sine til noen, men de kan velge å gjøre det for å demonstrere sin forpliktelse til prinsippene i standardene.

Hva er forskjellen mellom CPT 11771 og 11772?

CPT 11771 er en kode for en prosedyre kjent som debridering og destruksjon av negleenheten. Denne koden brukes når en pasient presenterer en negleenhet som er infisert, dystrofisk eller misformet. Koden inkluderer debridering av negleenheten, samt ødeleggelse av negleenheten.

CPT 11772 er en kode for en prosedyre kjent som delvis negleavulsjon. Denne koden brukes når en pasient presenterer en negleenhet som er delvis løsnet fra sengen. Koden inkluderer fjerning av den løsrevne delen av negleenheten.

Hva betyr sammensatt ytelse?

Sammensatt ytelse er en beregning som måler den samlede ytelsen til en portefølje eller investering. Den tar hensyn til alle aspekter ved investeringen, inkludert avkastning, risiko og likviditet. Sammensatt ytelse brukes ofte av institusjonelle investorer, som pensjonsfond, for å måle ytelsen til porteføljene deres. Er GIPS nødvendig? GIPS er ikke nødvendig, men anbefales på det sterkeste. Verdipapirforetak som følger GIPS kan gi potensielle kunder større sikkerhet for at foretaket forvalter sine porteføljer på en disiplinert og transparent måte. Hvem har laget GIPS? GIPS er et bransjedekkende sett med standarder for beregning og rapportering av investeringsresultater. Standardene ble opprettet i 1999 av Global Investment Performance Standards Board (GIPS Board), som er en ideell organisasjon.

Gjelder GIPS for aksjefond?

GIPS gjelder for verdipapirfond i den grad verdipapirfond kan anses å være en type investeringsportefølje. GIPS gir veiledning om hvordan du verdsetter og rapporterer ytelsen til investeringsporteføljer, og kan derfor brukes til å gi informasjon om resultatene til verdipapirfond. Det skal imidlertid bemerkes at verdipapirfond er underlagt annet regelverk enn andre typer investeringsporteføljer, og derfor kan ikke alle GIPS-standardene være relevante eller gjeldende for verdipapirfond.