Global Investment Performance Standards (GIPS)

Global Investment Performance Standards (GIPS) er et sett med etiske prinsipper som veileder hvordan investeringsselskaper beregner og presenterer sine investeringsresultater for kunder og prospekter. Standardene er frivillige, men mange verdipapirforetak velger å følge dem for å vise sin forpliktelse til åpenhet og rettferdig handel. Standardene administreres av CFA Institute, en global sammenslutning av investeringseksperter. GIPS-standardene … Les mer