Hva er den generelle regnskapsplanen?

Som navnet antyder, refererer begrepet General Accounting Plan til gjeldende lovbestemmelser om regnskap som styrer selskaper i samme land. Han Generell regnskapsplan Det er en uttømmende tekst som definerer settet med regler knyttet til finansiell drift. I tilfellet Spania er den nåværende planen oppdatert siden 2007 og er tilpasset internasjonale og europeiske regler.

I tillegg inkluderer prinsippene i den generelle regnskapsplanen kriteriene som brukes i hvert land, for eksempel de generelt aksepterte regnskapsprinsippene, som fastslår fremgangsmåten som skal følges for hver kommersiell virksomhet.

Strukturen til den generelle regnskapsplanen

 1. Konseptuelt rammeverk: inneholder postene og den praktiske veiledningen som hver organisasjon skal følge
 2. Registreringsregler: de er som en oversikt over regnskapsrammeverket der regnskapsprinsippene vurderes
 3. Årsregnskap: de består av:
  • Regnskapsminne
  • Situasjonsbalanse
  • Kontantstrøm
  • Resultatregnskap
  • Nettoverdi
 4. Kontoplan: det er ikke obligatorisk og inkluderer finansieringskanaler, omløpsmidler, varelager, forhold som er inngått kontrakt med skyldnere y kreditorer, regninger, katter, salg, kjøp eller inntekt.
 5. Regnskapsrelasjoner: det er heller ikke obligatorisk. Den brukes til å samle inn kontoene til varene relatert til nettoverdien eller elementene som inngår i balansen og resultatregnskapet.

Generell regnskapsplan for SMB