Gave i tillit

En gave i trust er en juridisk ordning der en person (bidragsgiver) gir eiendom til en annen person (forvalter) for å holde og forvalte til fordel for en tredje person (begunstiget). Forvalter har en tillitsplikt til å forvalte trust eiendommen til fordel for begunstiget i samsvar med vilkårene i trustavtalen.

Hvor mye kan du gi til en trust?

Beløpet du kan gi til en trust avhenger av hvilken type trust du har opprettet. Hvis du for eksempel har opprettet et fond for barna dine, kan beløpet du kan gi til fondet være begrenset av vilkårene i trustavtalen. Hvis du har opprettet en trust for din egen pensjonering, kan beløpet du kan gi til trusten være begrenset av IRS-reglene for årlige gavegrenser.

Hvordan beskattes en gavefond?

En gavefond beskattes på samme måte som enhver annen trust. Tilskuddsgiveren er ansvarlig for å betale eventuelle skatter på trustens inntekt. Mottakerne av trusten beskattes ikke av trustens inntekt, men de kan skattlegges for utdelinger fra trusten.

Hvordan fungerer gavetillit? En gavetrust er en trust opprettet med det formål å gi gaver til navngitte mottakere. Forvalteren har skjønn til å foreta fordelinger av inntekt og/eller hovedstol til begunstigede, som fastsatt i trustavtalen. Tillitsmannen kan også gis myndighet til å foreta skjønnsmessige utdelinger til mottakerne for deres helse, utdanning, vedlikehold og støtte. Kan du unngå gaveavgift med en trust? Ja, du kan unngå gaveavgift med en trust. Du kan gjøre dette ved å opprette en trust og overføre eierskapet til eiendelene du ønsker å gi bort til trusten. Stiftelsen blir da eier av eiendelene og kan dele dem ut til de begunstigede du har utpekt, uten gaveavgift. Hva er livstidsfritaket for gaveavgift for 2022? Livsvarig gaveavgiftsfritak er beløpet som en person kan gi bort i løpet av livet uten å måtte betale gaveavgift. For 2022 er livstidsfritaket for gaveavgift 5,49 millioner dollar.