A-B Trust

En A-B-trust er en trust som er opprettet til fordel for to personer, typisk en mann og kone. Trusten er delt inn i to deler, A-trusten og B-trusten. A-trusten er typisk finansiert med mannens eiendeler, og B-trusten er typisk finansiert med konens eiendeler. A-trusten er typisk utformet for å minimere eiendomsskatten, og B-trusten er typisk utformet for å gi inntekt til den gjenlevende ektefellen. Er en AB-trust gjenkallelig eller ugjenkallelig? AB-truster er gjenkallelige truster. Dette betyr at vilkårene for trusten kan endres når som helst av personen som opprettet trusten (nybyggeren). Nybyggeren kan også oppløse tilliten helt hvis de ønsker det.

Hva skjer når du fraskriver deg en tillit? Når du fraskriver deg en tillit, nekter du i hovedsak å akseptere fordelene med tilliten. Ved å gjøre det gir du også fra deg all kontroll over trustens eiendeler og eventuelle fremtidige inntekter eller utdelinger fra trusten. Eiendelene til trusten vil da gå til mottakerne som er nevnt i trustdokumentet, som om du aldri hadde vært en del av trusten.

Hva er en AB-trust i California?

En AB-trust er en type tillit som ofte brukes i eiendomsplanlegging i California. Det er en tillit som er opprettet til fordel for to personer, vanligvis en mann og kone. Trusten er delt inn i to deler, A-trusten og B-trusten. A-trusten er den delen av trusten som brukes til å betale skatter på boet. B-trusten er den delen av trusten som brukes til å betale boets utgifter.

Hva er fordelene med en AB-trust?

En AB-trust er en type tillit som vanligvis brukes i eiendomsplanlegging. Det er flere fordeler med å bruke en AB-trust, inkludert:

1. unngå skifte: skifte er en juridisk prosess som kan være tidkrevende og dyr. En AB-trust kan bidra til å unngå skifte ved å tillate at eiendeler overføres til begunstigede utenfor skifteprosessen.

2. skattebesparelser: en AB-trust kan bidra til å minimere skatter på boet.

3. aktivabeskyttelse: en AB-trust kan bidra til å beskytte aktiva mot kreditorer og rovdyr.

4. fleksibilitet: en AB-trust kan tilpasses til de spesifikke behovene til tilskuddsgiveren.

5. sjelefred: en AB-trust kan gi trygghet vel vitende om at eiendeler vil bli fordelt i henhold til tilskuddsgivers ønsker.

Hva er den beste tilliten å ha? Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden den beste tilliten å ha vil avhenge av dine spesifikke omstendigheter og mål. Noen faktorer å vurdere når du velger en trust kan imidlertid inkludere størrelsen og kompleksiteten til eiendommen din, ønsket distribusjonsordning og skattemessige implikasjoner av trusten. Du bør rådføre deg med en kvalifisert tillits- og eiendomsplanleggingsadvokat for å finne ut hvilken type trust som er best for deg.