Hva er en Master of Business Administration (MBA)?

En Master of Business Administration (MBA) er en mastergrad i bedriftsøkonomi, som er en profesjonell grad som forbereder studentene til lederroller i bedrifter og organisasjoner. MBA-pensumet dekker vanligvis emner som regnskap, økonomi, markedsføring og driftsledelse. Hva menes med MBA-kurs? En MBA er en Master of Business Administration-grad. Det er en grad på høyere nivå som … Les mer

Manifestvariabel

En manifest variabel er en type latent variabel som brukes til å forutsi en annen variabel. Manifestvariabler kalles også noen ganger prediktorvariabler eller uavhengige variabler. Hva er hensikten med bekreftende faktoranalyse? Bekreftende faktoranalyse er en statistisk teknikk som brukes for å vurdere tilpasningen mellom en foreslått modell av sammenhenger mellom variabler og faktiske data. For … Les mer

Gave i tillit

En gave i trust er en juridisk ordning der en person (bidragsgiver) gir eiendom til en annen person (forvalter) for å holde og forvalte til fordel for en tredje person (begunstiget). Forvalter har en tillitsplikt til å forvalte trust eiendommen til fordel for begunstiget i samsvar med vilkårene i trustavtalen. Hvor mye kan du gi … Les mer