Form 211: Søknad om Original Information Award

Skjema 211: Søknad om pris for originalinformasjon Hvordan rapporterer du svindel til IRS? Det amerikanske finansdepartementet har en avdeling kalt Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), som er ansvarlig for å bekjempe nasjonal og internasjonal hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og annen økonomisk forbrytelse. Hvis du mistenker at noen har begått skattesvindel, kan du rapportere … Les mer