Egenverdi definert og hvordan den bestemmes i investering og virksomhet

Eiendelens egenverdi er forskjellen mellom markedsverdien av eiendelen og nåverdien av de forventede fremtidige kontantstrømmene fra eiendelen. Den indre verdien blir også noen ganger referert til som den «sanne» verdien eller den «ekte» verdien. Markedsverdien til en eiendel er prisen som eiendelen ville oppnådd i markedet dersom den skulle selges umiddelbart. Nåverdien av forventede fremtidige … Les mer

Kombinasjonsdefinisjon

En kombinasjonsdefinisjon er en type opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av en kombinasjon av opsjonskontrakter for å tjene på prisbevegelser i den underliggende eiendelen. Opsjonskontraktene kan være enten calls eller puts, og traderen vil typisk bruke en kombinasjon av begge for å minimere risikoen. Det er mange forskjellige måter å konstruere en kombinasjonsdefinisjon på, … Les mer