Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) Definisjon

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) er et sett med EU-direktiver som er utformet for å harmonisere reguleringen av investeringstjenester i hele EU og for å øke konkurransen ved å åpne markedet for nye aktører.

Direktivet ble først introdusert i 2004 og ble oppdatert i 2007 og igjen i 2014. 2014-oppdateringen, kjent som MiFID II, utvider omfanget av direktivet betydelig og introduserer nye regler om åpenhet, investorbeskyttelse og markedsintegritet .

MiFID II trådte i kraft 3. januar 2018.

Hva er mindre ikke-monetære fordeler? Det finnes noen forskjellige typer ytelser som kan betraktes som mindre ikke-monetære fordeler. Disse kan inkludere ting som transport fra firmaet, gratis eller rabatterte måltider, tilgang til barnepass på stedet eller treningsmedlemskap. Selv om disse fordelene kanskje ikke er av økonomisk art, kan de fortsatt være verdifulle for ansatte og kan bidra til å tiltrekke og beholde talent.

Hva er MiFID-kravene?

Markedsdirektivet for finansielle instrumenter (MiFID) er et EU-direktiv som gir harmonisert regulering for investeringstjenester i hele EU. Det trådte i kraft 1. november 2007 og er revidert fra 3. januar 2018.

Direktivet dekker et bredt spekter av emner, inkludert:

- Autorisasjons- og registreringskrav for verdipapirforetak
* * - Forretningsregler

- Investorbeskyttelse

- Krav til åpenhet

- Markedsstruktur

- Algoritmisk og høyfrekvent handel

- Shortsalg

- Råvarederivater

- Benchmarks

Hva er regler for MiFID II-forskning?

Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) er et sett av EU-forskrifter som trådte i kraft 3. januar 2018. MiFID II introduserte en rekke endringer i måten finansmarkedene opererer på, inkludert nye regler om adskillelse av forskning og andre tjenester fra utførelse.

I henhold til MiFID II må firmaer som tilbyr investeringsundersøkelser til kunder gjøre det på en separat, ubundet basis. Dette innebærer at forskning skal faktureres separat fra utførelsestjenester, og at oppdragsgivere må gjøres kjent med kostnadene ved forskningen på forhånd.

Adskillelsesreglene er utformet for å sikre at investorer får transparente priser for investeringsanalyse, og at de er i stand til å ta informerte beslutninger om hvorvidt de skal kjøpe forskningstjenester. MiFID II krever også at firmaer gjør tilgjengelig en forskningsbetalingskonto, som lar klienter spore kostnadene ved forskning og foreta betalinger per bruk. Er Frankfurt-børsen et regulert marked? Ja, Frankfurt-børsen (FSE) er et regulert marked. FSE er regulert av den tyske verdipapirtilsynsmyndigheten BaFin.

Er London Stock Exchange et EU-regulert marked? Ja, London Stock Exchange er et EU-regulert marked. Børsen er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority (FCA) og er medlem av London Stock Exchange Group (LSEG). Børsen tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester, inkludert handel med aksjer, derivater, rente, råvarer og valuta.