Warszawa børs (WSE)

Warszawa-børsen (WSE) er en børs som ligger i Warszawa, Polen. Den har en markedsverdi på PLN 1,56 billioner (EUR 360 milliarder) per april 2019. WSE er den største og eldste børsen i Sentral- og Øst-Europa. Den er rangert som den 18. største børsen i Europa og den 4. største i Sentral- og Øst-Europa ifølge Federation of European Securities Exchanges.

Hva er de 4 typene aksjemarkeder?

1. Aksjemarkeder: Dette er markeder der aksjer eller aksjer omsettes. Aksjemarkeder kan videre deles inn i primærmarkeder, hvor nye aksjer utstedes, og sekundærmarkeder, hvor eksisterende aksjer omsettes.

2. Gjeldsmarkeder: Dette er markeder hvor det omsettes obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter. Gjeldsmarkeder kan videre deles inn i primærmarkeder, hvor nye gjeldsinstrumenter utstedes, og sekundærmarkeder, hvor eksisterende gjeldsinstrumenter omsettes.

3. Derivatmarkeder: Dette er markeder hvor derivatkontrakter omsettes. Derivater er finansielle instrumenter hvis verdi er utledet fra verdien av en annen eiendel, for eksempel en aksje eller obligasjon.

4. Valutamarkeder: Dette er markeder hvor valuta omsettes. Valutamarkeder kan videre deles inn i spotmarkeder, hvor valutaer omsettes for umiddelbar levering, og terminmarkeder, hvor valutaer omsettes for fremtidig levering. Når aksjemarkedet faller kalles det? Når aksjemarkedet faller, kalles det et bjørnemarked. Hva er LTP og CMP? LTP er "sist omsatte pris" på en aksje, mens CMP er "gjeldende markedspris". LTP er prisen som den siste handelen skjedde til, mens CMP er den nåværende prisen på aksjen som er notert av markedet.

Hvordan kjøper jeg polske aksjer?

Hvis du ønsker å kjøpe aksjer i et polsk selskap, har du noen få alternativer.

Du kan kjøpe aksjer gjennom en polsk megler. For en liste over polske meglere, sjekk ut denne siden: http://www.bankier.pl/inwestowanie/gpw/brokerzy.

Hvis du har en megler utenfor Polen, kan du fortsatt kjøpe polske aksjer gjennom dem. Du trenger bare å sørge for at megleren din tilbyr tilgang til Warszawa-børsen (WSE).

Et annet alternativ er å kjøpe aksjer direkte gjennom WSE. For å gjøre dette, må du åpne en konto hos et medlemsfirma i WSE. For en liste over medlemsfirmaer, sjekk ut denne siden: http://www.gpw.pl/en/about-us/member-firms/list-of-member-firms.

Når du har åpnet en konto hos et medlemsfirma, vil du kunne kjøpe og selge aksjer gjennom WSEs handelsplattform.

Hvem eier Warszawa-børsen?

Warszawa-børsen (WSE) er en børs som ligger i Warszawa, Polen. Den har en markedsverdi på 340 milliarder dollar per april 2013. WSE er den største børsen i Sentral- og Øst-Europa.

WSE eies av et konsortium av selskaper, inkludert Warszawa Stock Exchange Group, CME Group og Deutsche Borse.