Definisjon av omvurdering

Evaluering kalles den positive forskjellen mellom en eiendels virkelige markedsverdi og den opprinnelige kostnaden, minus avskrivninger, som er innregnet i egenkapitalen, og med den påvirkes ikke selskapets resultatregnskap.

En regnskapsbetingelserrevalueringen følger en serie objektive evalueringer av konstante og betydelige verdiøkninger og styres av standardene i den generelle regnskapsplanen.

For å bedre forstå begrepet omvurdering og dets egenskaper, er det viktig å vite at verdiene til alle eiendelene i et selskap må anerkjennes og dokumenteres. Over tid kan verdien av visse eiendeler endres som følge av svingninger i markedsverdien. Av denne grunn, når det er en økning i verdien av eiendeler i markedet, er det nødvendig å foreta en evaluering; Hvis eiendelen skulle reduseres i verdi, a devaluación.