Hva er driftsmargin?

Driftsmarginen er også kjent som EBIT-margin eller driftsmargin. Det er et økonomisk forhold som uttrykker lønnsomheten til et bestemt selskap, avhengig av fortjenesten det har oppnådd, og før skatt blir trukket og interesser. For å ha denne marginen er det nødvendig å dele EBIT på salg eller nettoinntekt.

Hvordan beregnes EBIT / BAIT-marginen

EBIT er BAIT, som står for Earnings Before Interest and Rates. Det beregnes som følger:

Margin BAIT = BAIT / Netto inntekt

Hvor BAIT beregnes ved å legge til netto overskudd skatter og renter. Denne indikatoren gjenspeiler fordelen som genereres av den økonomiske aktiviteten til selskapet, og ignorerer den finansielle renten og statens inngripen i spørsmål om impuestos og avgifter.

Bruken som er gitt til driftsmarginen er grunnleggende, siden den gjør det mulig å sammenligne selskaper fra forskjellige sektorer som ikke opererer samme sted. På denne måten, skattene som blir brukt i de forskjellige landene.

De tillater evaluering av ulike gjeldsnivåer, samt fortjenestemarginen de vil oppnå i henhold til nettovinsten til hver enkelt. De mest lønnsomme alternativene er de som betaler høyest EBIT-margin blant selskaper som konkurrerer i markedet.

Til slutt er det også nødvendig å understreke forskjellen mellom begrepene EBIT og EBITDA. Han EBITDA er nærmere fortjenesten som genereres av virksomheten i organisasjonen, unntatt i tillegg til renter og skatter utgiftene til avskrivninger y amortisering.

Hvis vi ønsker å kontrastere forskjellige resultater fra selskaper med forskjellige kapitalnivåer, er dette forholdet riktig for det. I tillegg er det en indikator som kan gi oss en bedre verdi med større presisjon om selskapets tilgjengelige midler for å kunne oppfylle sine forpliktelser.