Definisjon av levering

Leveringsdefinisjonen er de spesifikke kriteriene som må oppfylles for at en futureskontrakt skal anses som "levert". Dette inkluderer den spesifikke eiendelen eller varene som skal leveres, kvantiteten, leveringsdatoen og plasseringen. Hva er leveringstiden? Leveringstiden for en terminkontrakt er datoen da kontrakten utløper og den underliggende eiendelen er levert.

Hva er typer levering?

Noen vanlige typer leveringsmetoder som brukes i futures- og råvarehandel er:

-Den fysiske leveringen av den underliggende varen
-Kontantoppgjør
-Levering versus betaling (DvP)
-Gratis om bord (FOB) * *
Den fysiske leveringen av den underliggende varen er den vanligste leveringstypen og brukes i de fleste tilfeller. Ved denne typen levering tar kjøperen varen i besittelse og betaler for den ved mottak.

Kontantoppgjør er en annen vanlig type levering, og brukes ofte i tilfeller der den underliggende varen ikke er lett å transportere eller dersom kjøperen ikke ønsker å ta den i besittelse. Ved kontantoppgjør avtaler kjøper og selger en pris og kjøper betaler selger det avtalte beløpet.

Levering mot betaling (DvP) er en type levering som ofte brukes i forbindelse med kontantoppgjør. Med DvP betaler kjøperen det avtalte beløpet til selgeren, og til gjengjeld leverer selgeren varen til kjøperen.

Gratis om bord (FOB) er en type levering som ofte brukes til internasjonale transaksjoner. Med FOB betaler kjøperen selgeren det avtalte beløpet, og til gjengjeld leverer selgeren varen til kjøperens utpekte havn.

Hva er de 4 leveringstypene?

1. Spotlevering: En spotlevering er når varen leveres umiddelbart etter at handelen er utført.
2. Forward levering: En forward levering er når varen leveres på et senere tidspunkt, som spesifisert i kontrakten.
3. Futures levering: En futures leveranse er når varen leveres på et senere tidspunkt, som spesifisert i kontrakten, men prisen bestemmes på tidspunktet for handelen.
4. Opsjonslevering: En opsjonslevering er når varen leveres på et senere tidspunkt, som spesifisert i kontrakten, men prisen er ikke fastsatt før opsjonen utløper.

Hva er leverings- og betalingsbetingelser? Leverings- og betalingsbetingelsene er betingelsene som en vare blir levert og betalt for. Leveringsvilkårene kan inkludere leveringsdato, leveringsmåte og kvantum som skal leveres. Betalingsvilkårene kan inkludere betalingsmåte, betalingsvaluta og betalingsdato. Hva er leveringsmarginen? Leveringsmarginen er mengden penger som må settes inn for å åpne en posisjon i en futureskontrakt. Denne marginen brukes til å dekke kostnadene ved kontrakten og for å beskytte megleren mot tap.