Definisjon av holdeperiode

Holdeperiodedefinisjonen er minimumstiden som en investor må holde et verdipapir før du selger det. Definisjonen varierer avhengig av verdipapiret og børsen det handles på. For eksempel har aksjer som omsettes på New York Stock Exchange en minimum holdeperiode på 30 dager, mens de som handles på NASDAQ har en minimum holdeperiode på 3 dager.

Hva skjer hvis du holder en aksje i et år?

Hvis du holder en aksje i ett år, vil du ha rett til ett års utbytte, hvis selskapet betaler utbytte. Du vil også dra nytte av enhver kapitalvekst i aksjekursen. Hvis aksjekursen går opp, kan du selge aksjen og realisere en salgsgevinst. Hvis aksjekursen går ned, kan du pådra deg et kurstap. Hvordan beregner du beholdningsperioden til en aksje? Den enkleste måten å beregne beholdningsperioden for en aksje er å ganske enkelt telle antall dager fra kjøpsdatoen til salgsdatoen. Det er imidlertid et par ting å huske på når du bruker denne metoden. Først må du sørge for at du bruker riktige datoer. Hvis du for eksempel kjøpte en aksje 1. januar og solgte den 2. januar, vil beholdningsperioden din være 1 dag. Men hvis du solgte aksjen 31. desember, vil beholdningsperioden din være 2 dager. For det andre må du gjøre rede for eventuelle utbytter eller andre utdelinger du kan ha mottatt i løpet av holdeperioden. Hvis du for eksempel kjøpte en aksje 1. januar og solgte den 2. januar, men du også mottok utbytte 1. januar, vil beholdningsperioden din være 2 dager. Til slutt må du gjøre rede for eventuelle aksjesplitter som kan ha skjedd i løpet av beholdningsperioden. Hvis du for eksempel kjøpte en aksje 1. januar og solgte den 2. januar, men aksjen ble delt 2-for-1 1. januar, vil beholdningsperioden din være 1 dag.

Hvorfor er det viktig å holde perioder?

Det er noen grunner til at holdeperioder er viktige.

1. Holdeperioder bidrar til å sikre at investorer ikke overreagerer på kortsiktige svingninger i markedet.

2. Holdeperioder bidrar også til å sikre at investorer ikke selger i panikk når markedet er nede.

3. Til slutt bidrar holdeperioder til å sikre at investorer ikke kjøper høyt og selger lavt. Kan holdeperiodeavkastningen være negativ? Ja, holding period return (HPR) kan være negativ. Dette skjer når verdipapirets pris faller under den opprinnelige kjøpesummen. For eksempel, hvis en investor kjøper en aksje for $100 og den faller til $90, vil HPR være -10%.

Hvordan beregner du beholdningsperiodens avkastning på finanskalkulatoren?

For å beregne beholdningsperiodens avkastning på en finansiell kalkulator, må du legge inn følgende variabler:

1. Kjøpesummen for investeringen
2. Salgsprisen på investeringen
3. Antall år investeringen ble holdt

Når du har lagt inn disse variablene, kan du trykke på "beregn"-knappen for å bestemme investeringsperiodens avkastning.