Utestående dager (DPO) definert og hvordan det beregnes

Dager som skal betales utestående (DPO) er et mål på den gjennomsnittlige betalingsperioden som et selskap bruker på å betale sine fakturaer fra handelskreditorer, for eksempel leverandører. Jo lavere DPO er, jo bedre, fordi det betyr at selskapet betaler sine fakturaer i tide.

For å beregne DPO, del antall dager i perioden med det totale antallet fakturaer som ble betalt i løpet av den perioden. For eksempel, hvis et selskap betaler 100 fakturaer i løpet av en 30-dagers periode, vil dets DPO være 30 dager.

DPO er viktig fordi det er en av faktorene som kreditorer bruker for å vurdere en bedrifts kredittverdighet. En høy DPO betyr at selskapet bruker lang tid på å betale sine fakturaer, noe som kan indikere økonomisk nød.

Hvordan beregner du DSO-dager i Excel?

Forutsatt at du har et datasett som inkluderer fakturaer, betalinger og datoen for hver transaksjon, kan du beregne utestående dagers salg (DSO) ved å opprette en pivottabell i Excel.

1. For å beregne DSO, må du kjenne til følgende datapunkter:
- datoen for fakturaen
- datoen for betalingen
- beløpet på fakturaen
- beløpet på betaling

2. Lag en pivottabell med følgende felt:
- Fakturadato
- Betalingsdato
- Fakturabeløp
- Betalingsbeløp

3. For å beregne DSO , bruk følgende formel:

DSO = Fakturabeløp / Betalingsbeløp

Hva er DPO-formelen?

DPO-formelen brukes til å beregne antall dager det tar et selskap å betale sine fakturaer fra sine leverandører. For å beregne DPO må du vite antall dager i perioden som måles (vanligvis et år), det totale beløpet for leverandørgjeld og den totale kostnaden for kjøp for perioden.

DPO-formelen er:

DPO = (leverandører / kjøpskostnader) * dager i perioden

For eksempel, hvis et selskap har 50 000 USD i leverandørgjeld og 100 000 USD i kjøpskostnad, og perioden som måles er 365 dager, DPO vil være:

DPO = ($50 000 / $100 000) * 365 dager = 182,5 dager

Dette betyr at det i gjennomsnitt tar selskapet 182,5 dager å betale sine fakturaer fra sine leverandører.

Hvorfor er DSO viktig?

DSO, eller dager utestående salg, er en beregning som brukes til å måle et selskaps gjennomsnittlige antall dager det tar å samle inn betaling etter at et salg er utført. En høy DSO indikerer at et selskap bruker lengre tid på å kreve inn betaling fra sine kunder, noe som kan være et tegn på økonomiske problemer. DSO er viktig fordi det er en god indikator på en bedrifts økonomiske helse. Et selskap med høy DSO kan ha problemer med å kreve inn betaling fra sine kunder, noe som kan føre til økonomiske problemer på veien. Hvordan beregner du DSO for 3 måneder? For å beregne DSO for 3 måneder, tar du de totale fordringene for den perioden og deler den på gjennomsnittlig daglig salg for den perioden.

Hva påvirker DSO-nummeret?

Det er flere faktorer som kan påvirke et selskaps DSO-nummer. Noen av disse faktorene inkluderer:

1. Blandingen av kunder som et selskap har. For eksempel, hvis et selskap har mange kunder som betaler sakte, vil det øke DSO.

2. Kredittvilkårene som et selskap tilbyr sine kunder. For eksempel, hvis et selskap tilbyr sine kunder lengre betingelser (f.eks. 60 dager), vil det øke DSOen.

3. Effektiviteten til en bedrifts debitoravdeling. For eksempel, hvis et selskap har mange utestående fakturaer, vil det øke DSO.

4. De økonomiske forholdene i landet hvor et selskap driver virksomhet. For eksempel, hvis det er en resesjon, vil det øke DSO.