Definisjon av forbruksvarer

Et forbruksmateriell er et produkt som blir brukt opp eller ødelagt under bruk. Begrepet brukes oftest i referanse til produkter som forbrukes i løpet av normal drift, for eksempel blekk- eller tonerkassetter til skriveren.

I næringslivet er forbruksvarer ofte definert som forbruksartikler som ikke dekkes av en garanti eller servicekontrakt. Dette betyr at når de er brukt opp, er kunden ansvarlig for å erstatte dem. Forbruksvarer blir ofte sett på som et nødvendig onde av virksomheter, da de representerer en løpende kostnad som må bæres av selskapet.

Selv om forbruksvarer vanligvis ikke er en stor utgift for de fleste bedrifter, kan de legge seg opp over tid og bli en betydelig post i selskapets budsjett. Av denne grunn streber mange bedrifter etter å finne måter å redusere forbrukskostnadene på. En måte å gjøre dette på er å kjøpe forbruksvarer i bulk, noe som ofte kan føre til betydelige besparelser. En annen måte å redusere kostnadene på er å velge alternativer til tradisjonelle forbruksvarer, for eksempel generiske eller kompatible produkter.

Hvordan administrerer du forbruksvarer?

Det er noen viktige ting å huske på når du administrerer forbruksvarer i en bedriftsmiljø:

1. Sørg for at du har et godt lagersystem på plass slik at du vet hva du har for hånden og kan holde oversikt over bruken.

2. Etabler et budsjett for forbruksvarer slik at du kan kontrollere kostnadene.

3. Arbeid med leverandører for å få de beste prisene på forbruksvarer.

4. Implementere retningslinjer og prosedyrer for bruk og avhending av forbruksvarer.

5. Lære ansatte på forsvarlig håndtering og bruk av forbruksmateriell. Er forbruksmateriell eiendeler? Forbruksvarer anses vanligvis ikke for å være eiendeler, da de vanligvis brukes opp eller destrueres i løpet av normal forretningsdrift. Det kan imidlertid være noen unntak, for eksempel hvis et selskap har et stort varelager av en bestemt forbruksvare som den har til hensikt å selge eller bruke på et senere tidspunkt. I dette tilfellet vil forbruksmateriellet anses å være inventar, som er en type eiendel. Hva kalles forbruksvarer? Forbruksvarer er produkter som brukes raskt eller har begrenset holdbarhet. For bedrifter kan dette inkludere elementer som kontorrekvisita, skriverblekk og rengjøringsmateriell.

Er forbruksvarer en eiendel eller utgift?

Selv om begrepet "forbruksvarer" ikke er spesifikt definert i generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP), brukes det vanligvis for å referere til varer som forbrukes eller brukes opp i normal virksomhet. Basert på denne definisjonen vil forbruksvarer typisk bli klassifisert som utgifter.

Det er imidlertid noen unntak fra denne hovedregelen. For eksempel kan visse typer forbruksvarer, for eksempel varelager, klassifiseres som eiendeler dersom de oppfyller kriteriene for inkludering i selskapets varelager. I tillegg kan forskuddsbetalte utgifter også klassifiseres som eiendeler hvis de oppfyller visse kriterier. Hvorfor må forbruksvarer tas i betraktning når du velger et forretningsverktøy? Hovedårsaken til at forbruksvarer må vurderes når du velger et forretningsverktøy, er fordi de kan påvirke de totale eierkostnadene for verktøyet. For eksempel, hvis et verktøy krever spesielle forbruksvarer som kun er tilgjengelig fra produsenten, kan dette øke eierkostnadene for verktøyet. I tillegg, hvis et verktøy bruker mye forbruksvarer, kan dette også påvirke eierkostnadene.