Hva er forretningsvisjon?

I forretningsmessige forhold refererer definisjonen av visjon til de mål og formål som et selskap setter seg og som det håper å oppnå i fremtiden. Den består av en ideell forventning, som viser tilnærmingen til hva de vil være og oppnå over tid. Målene som enhver bedrift setter må være realistiske og oppnåelige, spesielt siden … Les mer