Defeasance klausul

En defeasance-klausul er en bestemmelse i en boliglånskontrakt som gjør det mulig for låntaker å betale tilbake lånet tidlig, uten straff. Klausulen fastsetter vanligvis at låntaker må gi långiver skriftlig varsel om deres intensjon om å tilbakebetale lånet, samt bevis på at midlene er tilgjengelige for å gjøre det. Når lånet er tilbakebetalt, frigjøres eiendommen fra pantekontrakten og låntakeren er ikke lenger ansvarlig for lånet. Hvordan sier du defeasance-klausul? En defeasance-klausul er en bestemmelse i et boliglån som gjør at låntakeren kan betale tilbake lånet tidlig, uten straff. Klausulen fastsetter typisk at låntaker skal gi långiver skriftlig varsel om at de har til hensikt å tilbakebetale lånet, og at lånet må tilbakebetales i sin helhet innen en viss tidsramme. Hvem beskytter en defeasance-klausul? En defeasance-klausul beskytter en låntaker fra å måtte betale en bot hvis de betaler ned boliglånet tidlig. Klausulen sier at låntaker ikke vil være ansvarlig for noen straff dersom de betaler ned på boliglånet innen en viss tidsramme. Er nederlag et ord? Nei, «nederlag» er ikke et ord.

Hva er en avviklingsklausul?

En avviklingsklausul er en klausul i et boliglån som gir långiver rett til å kreve at låntaker betaler tilbake hele lånesaldoen dersom eiendommen selges eller overdras. Denne klausulen beskytter långivers interesse i eiendommen og sikrer at lånet vil bli tilbakebetalt dersom låntaker bestemmer seg for å selge eiendommen. Hva er en fritakende klausul i boliglån? En fritaksklausul i pant er en klausul som fritar panthaver for ansvar ved mislighold av pantet. Denne klausulen er vanligvis inkludert i boliglånsavtalen.