Tittelkjede

Eiendomskjeden er historien til alle tidligere eiere av en eiendom. Denne historikken er viktig for å sikre at nåværende eier har en gyldig og klar hjemmel til eiendommen. Eiendomskjeden kan spores tilbake til den opprinnelige eieren av eiendommen.

Hva er Habendum-klausulen i et skjøte?

Habendum-klausulen er den delen av et skjøte som definerer eiendommen eller interessen i land som formidles av skjøtet. Habendum-klausulen vises vanligvis etter delene Premises og Grantor/grantee i skjøtet.

Habendum-klausulen inneholder typisk tre elementer:

1. Boet eller interessen som overføres (f.eks. enkeltavgift, leieforhold, livseiendom, etc.);
2. Boets eller interessens varighet (f.eks. for en periode på år, for livstid osv.); og
3. Eventuelle vilkår for at boet eller renter kan sies opp eller gå tilbake til oppdragsgiver (f.eks. hvis eiendommen ikke brukes til det formål som er angitt i skjøtet, dersom tilskuddshaver bryter visse vilkår mv. .).

Habendum-klausulen er viktig fordi den definerer arten og omfanget av interessen som formidles av skjøtet. For eksempel, hvis et skjøte bare overfører et livseiendom, vil bevilgningsmottakeren bare ha rett til å bruke og okkupere eiendommen i løpet av livet, og ved deres død vil eiendommen gå tilbake til bevilgeren eller deres arvinger. Alternativt, hvis et skjøte gir en avgift enkel rente, vil bevilgningsmottakeren ha rett til å bruke og okkupere eiendommen i ubegrenset varighet og kan overføre renter til sine arvinger.

Hva er quizlet for tittelkjede-egenskap?

Eiendomskjeden er historien til alle overføringer av eierskap til et bestemt stykke eiendom.

Eiendomskjeden starter med den opprinnelige eieren, og viser deretter hver påfølgende eier og datoen for overføringen. Denne historikken er viktig fordi den fastslår gjeldende eiers eiendomsrett til eiendommen.

Hvis det er noen hull i tittelkjeden, eller hvis noen av overføringene ikke er ordentlig dokumentert, kan gjeldende eiers tittel være i fare. Hva er abstrakt og mening i eiendom? Abstrakt og mening i eiendom er to begreper som ofte brukes om hverandre, men de har faktisk forskjellige betydninger. Abstrakt refererer til den juridiske beskrivelsen av en eiendom, mens opinion refererer til takstverdien av en eiendom.

Hvordan utarbeider du et skjøte?

Det er et par ting du trenger for å utarbeide et skjøte:

- Den juridiske beskrivelsen av eiendommen
- Navnene på gjeldende eier(e) av eiendommen
- Navnene på evt. panthavere på eiendommen

Når du har samlet inn denne informasjonen, må du fylle ut et skjøteskjema. Dette skjemaet vil inneholde plass for deg å fylle ut den juridiske beskrivelsen av eiendommen, samt navn på gjeldende eier(e) og eventuelle pantehavere. Du må også signere skjøteskjemaet foran en notarius publicus.

Etter at skjøteskjemaet er fullført, må du registrere det hos fylkesskriverens kontor i fylket der eiendommen ligger. Dette vil sikre at skjøtet er et offentlig register.

Kan du selge en eiendom uten skjøte? Hvis du eier en eiendom direkte, har du automatisk skjøtene. Men hvis du har pant eller lån på eiendommen, vil långiver holde skjøtene til lånet er tilbakebetalt. Derfor, hvis du ønsker å selge eiendommen, må du først få skjøte fra utlåner.