Certified Valuation Analyst (CVA) Definisjon

En sertifisert verdsettelsesanalytiker (CVA) er en profesjonell som har blitt sertifisert av National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA) etter å ha fullført et strengt studium og bestått en omfattende eksamen.

En CVA er noen som er kvalifisert til å gi nøyaktige verdivurderinger av virksomheter og immaterielle eiendeler. Dette kan være nyttig for en rekke formål, for eksempel eiendomsplanlegging, skatteplanlegging og fusjoner og oppkjøp.

CVA-betegnelsen er anerkjent som en markering av fortreffelighet i verdsettelsesfaget, og CVA-er holdes til de høyeste standarder for etikk og kompetanse.

Hva er en verdivurderingsspesialist?

En verdsettelsesspesialist er en person som er ansvarlig for å estimere verdien av et selskap eller verdipapir. Dette estimatet brukes av investorer til å ta beslutninger om hvorvidt de skal kjøpe eller selge verdipapiret.

En verdsettelsesspesialist har vanligvis bakgrunn fra finans eller regnskap. De bruker en rekke metoder for å estimere verdien av et selskap eller verdipapir, inkludert diskontert kontantstrømanalyse, komparativ analyse og summen av delene-analyse.

Anslaget gitt av en verdsettelsesspesialist er bare ett input som investorer bruker når de tar beslutninger. Andre faktorer, som gjeldende markedspris på verdipapiret, selskapets regnskap og makroøkonomiske faktorer, kan også påvirke en investors beslutning.

Hvordan blir du en sertifisert bedriftsevaluator?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden prosessen med å bli en sertifisert bedriftsvurderingsmann kan variere avhengig av landet eller regionen du bor i. Det er imidlertid noen få generelle skritt du kan ta for å bli en sertifisert bedriftsevaluator.

1. For det første må du oppnå en grad i verdivurdering fra en akkreditert institusjon.

2. Når du har oppnådd graden din, må du bestå en eksamen for å bli en sertifisert bedriftsvurderingsmann.

3. Etter at du har bestått eksamen, vil du bli pålagt å opprettholde sertifiseringen din ved å fullføre krav til videreutdanning på regelmessig basis.

Hva er regulatorisk CVA?

Regulatorisk CVA er kredittverdijusteringen som kreves i henhold til visse forskrifter, for eksempel Basel III, for visse typer derivatkontrakter. CVA-gebyret er ment å ta hensyn til risikoen for at motparten i derivatkontrakten kan misligholde før kontrakten utløper. Hvor lang tid tar det å få en CVA? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det kan variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert hvilken type CVA som ønskes, kompleksiteten i den økonomiske situasjonen og tilgjengeligheten av nødvendig dokumentasjon. Men som en generell tommelfingerregel kan det ta alt fra noen uker til noen måneder å få en CVA. Hva er forskjellen mellom CVA og DVA? DVA er forskjellen i verdi mellom et firmas nåværende markedsverdi og pålydende. CVA er kredittverdijusteringen, som er forskjellen i verdi mellom et firmas eiendeler og gjeld.