Kjører test

En løpstest er en statistisk test som brukes til å bestemme om en sekvens av verdier er tilfeldig eller ikke. Den er basert på antall kjøringer, eller påfølgende verdier, som enten er alle over eller alle under gjennomsnittet. Hvis antall kjøringer er vesentlig forskjellig fra det som ville være forventet ved en tilfeldighet, anses sekvensen … Les mer

Certified Valuation Analyst (CVA) Definisjon

En sertifisert verdsettelsesanalytiker (CVA) er en profesjonell som har blitt sertifisert av National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA) etter å ha fullført et strengt studium og bestått en omfattende eksamen. En CVA er noen som er kvalifisert til å gi nøyaktige verdivurderinger av virksomheter og immaterielle eiendeler. Dette kan være nyttig for en … Les mer