Central Provident Fund (CPF)

Central Provident Fund (CPF) er en obligatorisk spareordning som gir pensjon, helsetjenester og boligbeskyttelse for arbeidende singaporeanere og fastboende. Ansatte bidrar med en prosentandel av månedslønnen til CPF-kontoen sin, mens arbeidsgivere matcher disse bidragene. CPF-besparelsene kan brukes til en rekke formål, inkludert å kjøpe bolig, investere i godkjente finansielle produkter, betale for helsetjenester og utdanning og supplere pensjonsinntekter.

Hva er forskjellen mellom EPF og CPF?

Employees' Provident Fund (EPF) er en pensjonsspareordning for ansatte i privat sektor i Malaysia. Ordningen forvaltes av Arbeidstakernes Provident Fund Organization (EPFO).

The Central Provident Fund (CPF) er en trygdespareordning for singaporeanere og fastboende. Ordningen forvaltes av Central Provident Fund Board (CPFB).

Det er flere viktige forskjeller mellom EPF- og CPF-ordningene.

EPF er obligatorisk for alle ansatte i privat sektor i Malaysia, mens CPF er obligatorisk for alle sysselsatte singaporeanere og fastboende.

EPF lar medlemmer ta ut sparepengene sine når de fyller 55 år, mens CPF lar medlemmene ta ut sparepengene sine når de fyller 65 år.

EPF gir ikke helsetjenester, mens CPF gir helsefordeler.

EPF gir ikke bostøtte, mens CPF gir bostøtte.

EPF gir ikke uføretrygd, mens CPF gir uføretrygd.

Hvorfor kreves CPF?

For å motta alderspensjon må en person i Singapore ha bidratt til Central Provident Fund (CPF) i minst 20 år. CPF er en trygdespareplan som er obligatorisk for alle ansatte i Singapore. Den brukes til å finansiere pensjons-, helse- og boligbehov.

Hva slags fond er Central Provident Fund of Singapore?

Central Provident Fund (CPF) i Singapore er en statlig sponset pensjonsspareordning som krever at arbeidsgivere bidrar med en del av sine ansattes lønn til deres CPF-kontoer. Ansatte bidrar også med en del av lønnen sin til sine CPF-kontoer, og CPF-styret bruker disse midlene til å investere i en rekke eiendeler, inkludert bolig, helsetjenester og pensjonsinntekter.

CPF er en obligatorisk spareordning for alle sysselsatte singaporeanere og fastboende, og den er en av hovedpilarene i Singapores sosiale sikkerhetsnett. CPF-styret er et selvstendig lovpålagt styre som administrerer CPF.

Når ble CPF-pensjonskontoen introdusert? CPF-pensjonskontoen ble introdusert i 1955 som en del av Central Provident Fund-ordningen i Singapore. Ordningen ble opprettet for å gi trygd til arbeidstakere i landet, og pensjonskontoen er en av de tre hovedkontoene under ordningen. De to andre kontoene er Medisave-kontoen og Spesialkontoen.

Hva er CPF Retirement Account?

CPF Retirement Account er en sparekonto som er satt opp av Central Provident Fund (CPF) Board for singaporeanere for å spare til pensjonisttilværelsen. Kontoen brukes til å fylle på pensjonssparingene til singaporeanere som er medlemmer av CPF. Pensjonskontoen er atskilt fra de andre kontoene i CPF, som Medisave-kontoen og den ordinære kontoen.

Pensjonskontoen CPF er en langsiktig sparekonto og medlemmer har ikke lov til å ta ut fra den før de fyller 55 år. Da kan medlemmene bruke pengene på kontoen til å fylle på pensjonssparingene sine. , som kan brukes til å trekke en pensjonsinntekt.

CPF Retirement Account er et nyttig verktøy for singaporeanere å spare til pensjonisttilværelsen, siden den gir en trygg og sikker måte å øke sparepengene sine på. Kontoen gir også medlemmene en god avkastning, som er høyere enn rentene på de fleste andre sparekontoer.