Kafeteriaplan Definisjon

En kafeteriaplan er en type fordelsplan for ansatte som lar ansatte velge fra en meny med fordeler, inkludert kontanter eller utsatt kompensasjon, helseforsikring og andre fordeler. Begrepet "kafeteriaplan" kommer fra det faktum at ansatte kan velge mellom en rekke fordeler, som de ville velge fra en meny i en kafeteria.

Kafeteriaplaner styres av en rekke skattelover og forskrifter, inkludert Internal Revenue Code (IRC), Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) og Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) ).

Hvorfor kalles det en kafeteriaplan?

En kafeteriaplan er en type skattefordelsplan for ansatteytelser som tilbys i USA som lar ansatte velge fordelene sine fra en liste over alternativer (som helseforsikring, livsforsikring, tannlegeforsikring osv.) i en "kafeteria- stil" format. Begrepet "kafeteriaplan" brukes fordi ansatte kan velge fra en "meny" med fordeler, lik hvordan man ville velge fra en meny med matvarer i en kafeteria.

Kafeteriaplaner styres av Internal Revenue Code Section 125, som bestemmer at visse typer ytelsesplaner for ansatte (inkludert kafeteriaplaner) kan fritas fra føderal inntektsskatt, lønnsskatt og andre skatter. Denne skattemessige fordelen er ment å oppmuntre arbeidsgivere til å tilby ansattegoder.

Kafeteriaplaner blir noen ganger også referert til som "fleksible utgiftsordninger" (FSAs), "fleksible fordelsplaner" (FBPs) eller "flexplaner."

Er en 401k en kafeteriaplan?

En 401k er en type pensjonsspareplan sponset av en arbeidsgiver. Den lar ansatte spare og investere en del av lønnsslippen før skatt tas ut. Det skal ikke betales skatt på pengene før de er trukket fra kontoen, noe som vanligvis skjer under pensjonering.

En kafeteriaplan er en type fordelsplan for ansatte som lar ansatte velge fra en meny med fordeler, inkludert helseforsikring, tannlegeforsikring og pensjonsspareplaner. Noen kafeteriaplaner tilbyr også andre fordeler, for eksempel barnepasshjelp og adopsjonsrefusjon.

Hva er fordelsplan for kafeteria Forklar med eksempler?

En kafeteriafordelsplan, også kjent som en seksjon 125-plan, er en type ytelsesplan for ansatte som lar ansatte velge mellom en rekke fordeler, inkludert helseforsikring, tannforsikring og pensjonsspareplaner. Ansatte kan velge å få trukket premiene fra lønnsslippene før skatt, noe som kan spare dem penger på skatten.

La oss for eksempel si at en ansatt kan velge mellom to helseforsikringsplaner, som begge koster $100 per måned. Hvis den ansatte velger å få premien trukket fra lønnsslippen før skatt, vil den ansatte bare betale $90 per måned for helseforsikringen (forutsatt en skattesats på 10%).

Fordelsplaner for kafeteria kan være svært fordelaktige for ansatte, men de kan også være kompliserte. Hvis du har spørsmål om hvordan en fordelsplan for kafeteria fungerer, eller hvis du tenker på å sette opp en for bedriften din, bør du snakke med en regnskapsfører eller skatteadvokat.

Hva er en enkel kafeteriaplan?

En kafeteriaplan er en fordelspakke som tilbys av mange arbeidsgivere. Det lar ansatte velge mellom en rekke fordeler, inkludert helseforsikring, barnepass og pensjonssparing.

Hovedfordelen med en kafeteriaplan er at den gir ansatte mer kontroll over fordelene sine. For eksempel kan en ansatt som er frisk velge en helseforsikringsplan med høy egenandel, mens en ansatt med en familie kan foretrekke en plan med lavere egenandeler og mer dekning.

Kafeteriaplaner er også fordelaktige for arbeidsgivere, siden de kan tilby et større utvalg fordeler til en lavere kostnad. Dette fordi ansatte som velger rimeligere ytelser er med på å veie opp for kostnadene for de som velger dyrere ytelser.

Hvordan fungerer en 125 kafeteriaplan? En 125 kafeteriaplan er en type fordelsplan for ansatte som lar ansatte velge mellom en rekke fordeler, inkludert helseforsikring, livsforsikring og uføreforsikring. Ansatte kan betale for disse fordelene med dollar før skatt, noe som kan spare dem penger på skatten.