Know Sure Thing (KST)

The Know Sure Thing (KST) er en teknisk indikator som ble utviklet av Martin J. Pring for å identifisere langsiktige trender i aksjemarkedet. Indikatoren er sammensatt av fire glidende gjennomsnitt, som brukes til å beregne den generelle trenden. De glidende gjennomsnittene er basert på sluttkursene til aksjen, og er vektet for å gi større betydning … Les mer

Hikkake-mønster

Hikkake-mønsteret er et lysestake-kartmønster som kan brukes til å forutsi reverseringer og fortsettelsesbevegelser i markedene. Hikkake-mønsteret består av tre lysestaker, der den midterste lysestaken er nøkkelen til mønsteret. Den første lysestaken er en liten bearish eller bullish lysestake som lukkes nær midten av lysestaken. Den andre lysestaken er en stor lysestake i motsatt retning av … Les mer

Swing High Definition og taktikk

En swing high er en lysestake med en høyere høy og en lavere lav enn lysestakene på hver side av den. En swing high kan også betraktes som en topp på et prisdiagram. Taktikken innebærer å bruke svingen høyt som et referansepunkt for å identifisere potensielle reverseringspunkter i markedet. For eksempel, hvis markedet er i … Les mer

Inside Day Definition

En innedag er et lysestakemønster hvor lysestakens høye og lave prisklasser holder seg innenfor forrige dags høye og lave prisklasser. Dette viser at det er ubesluttsomhet i markedet og at verken oksene eller bjørnene klarer å få kontroll. Hvordan handler du daglig i en bar? For å handle daglig innenfor en stolpe, må du bruke … Les mer

Tick Index

En tick-indeks er en teknisk indikator som måler antall aksjer som handles på en oppgang minus antall aksjer som omsettes på en nedtur. Tick-indeksen kan brukes til å måle den generelle stemningen i markedet, da en oppgang i tick-indeksen indikerer at flere aksjer handles høyere, mens en nedgang i tick-indeksen indikerer at flere aksjer handles … Les mer

Breakout

En breakout er et trekk av et verdipapir som beveger seg utenfor et definert handelsområde. Et utbrudd kan oppstå enten på oppsiden eller nedsiden. En downside breakout oppstår vanligvis når sikkerheten beveger seg under et støttenivå, mens en upside breakout vanligvis oppstår når sikkerheten beveger seg over et motstandsnivå. Hva er teknisk analyse nybegynner? Teknisk … Les mer

Dødskorset: Hva det er og når det skjer

Hva er et dødskors, og hvordan og når skjer det? Hvor nøyaktig er dødskorset? Dødskorset er en teknisk indikator som brukes til å signalisere potensialet for en bearish trendvending. Det opprettes når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Selv om dødskorset kan være en nyttig indikator, er det viktig å huske på at … Les mer

Hva er fangens dilemma og hvordan fungerer det?

The Prisoner’s Dilemma er et scenario brukt i spillteori der to spillere må bestemme om de skal samarbeide eller hoppe av, vel vitende om at den andre spilleren tar den samme avgjørelsen. Dilemmaet er at hvis begge spillerne svikter, vil de begge ha det dårligere enn om de hadde samarbeidet. Men hvis en spiller feiler … Les mer

Spinning Top Candlestick

En snurretopp er et lysestakemønster med en liten ekte kropp som er sentrert mellom en øvre og nedre skygge. Skyggene skal være nesten like lange, og den virkelige kroppen skal være liten sammenlignet med den generelle lysestaken. Mønsteret kan være bullish eller bearish, avhengig av lysestakens retning. En bullish snurrevad indikerer at selv om bjørnene … Les mer

Head-Fake Trade

En hodefalsk handel er et teknisk analysebegrep som brukes for å beskrive et falskt signal som lurer tradere til å ta en posisjon i markedet. Head-falske handler er ofte et resultat av falske utbrudd, som oppstår når prisen på en eiendel beveger seg utenfor et definert støtte- eller motstandsnivå, bare for raskt å snu kursen … Les mer