Pris etter volumdiagram (PBV)

Et pris per volum-diagram er en grafisk representasjon av handelsaktiviteten i et verdipapir eller et marked. Den horisontale aksen representerer prisen på verdipapiret, og den vertikale aksen representerer volumet av handelsaktivitet. PBV-diagrammet brukes av tradere for å identifisere trender og reverseringer i markedet. PBV-diagrammet kan brukes til å identifisere trender i markedet. En stigende PBV … Les mer

Volumpristrendindikator (VPT)

Volumpristrendindikatoren (VPT) er en teknisk indikator som måler forholdet mellom volum og prisendringer. Indikatoren består av et enkelt glidende gjennomsnitt av volum og et prisbasert glidende gjennomsnitt. Indikatoren brukes til å identifisere trender og bekrefte prisbevegelser. Volumpristrendindikatoren er en teknisk indikator som måler forholdet mellom volum og prisendringer. Indikatoren består av et enkelt glidende gjennomsnitt … Les mer

Toppy

Begrepet «toppy» brukes for å beskrive et marked som antas å være overkjøpt eller overvurdert. Et toppy-marked er et som er modent for en tilbaketrekking eller korreksjon. Toppy-markeder er ofte preget av høye nivåer av kjøpsaktivitet etterfulgt av en periode med konsolidering eller sidelengs prishandling. Dette kan sees på som et marked som «topper ut». … Les mer

Know Sure Thing (KST)

The Know Sure Thing (KST) er en teknisk indikator som ble utviklet av Martin J. Pring for å identifisere langsiktige trender i aksjemarkedet. Indikatoren er sammensatt av fire glidende gjennomsnitt, som brukes til å beregne den generelle trenden. De glidende gjennomsnittene er basert på sluttkursene til aksjen, og er vektet for å gi større betydning … Les mer

Hikkake-mønster

Hikkake-mønsteret er et lysestake-kartmønster som kan brukes til å forutsi reverseringer og fortsettelsesbevegelser i markedene. Hikkake-mønsteret består av tre lysestaker, der den midterste lysestaken er nøkkelen til mønsteret. Den første lysestaken er en liten bearish eller bullish lysestake som lukkes nær midten av lysestaken. Den andre lysestaken er en stor lysestake i motsatt retning av … Les mer

Real Body

Den virkelige kroppen er området mellom det åpne og det nære, og det viser om oksene eller bjørnene hadde kontroll i perioden. En lysestake med en liten ekte kropp kalles en doji. En doji viser at oksene og bjørnene hadde lik kontroll i perioden, og at stengingen var veldig nær det åpne. En doji anses … Les mer

Reversering

Begrepet «reversering» brukes for å beskrive en endring i retning av en pristrend. En reversering kan defineres som en endring i prisretning etter en tidsperiode hvor pristrenden har beveget seg i en bestemt retning. En reversering kan skje når som helst, men er oftest sett på diagrammer med lengre tidsrammer som daglige, ukentlige og månedlige … Les mer

Swing High Definition og taktikk

En swing high er en lysestake med en høyere høy og en lavere lav enn lysestakene på hver side av den. En swing high kan også betraktes som en topp på et prisdiagram. Taktikken innebærer å bruke svingen høyt som et referansepunkt for å identifisere potensielle reverseringspunkter i markedet. For eksempel, hvis markedet er i … Les mer

Dødskorset: Hva det er og når det skjer

Hva er et dødskors, og hvordan og når skjer det? Hvor nøyaktig er dødskorset? Dødskorset er en teknisk indikator som brukes til å signalisere potensialet for en bearish trendvending. Det opprettes når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Selv om dødskorset kan være en nyttig indikator, er det viktig å huske på at … Les mer

Inside Day Definition

En innedag er et lysestakemønster hvor lysestakens høye og lave prisklasser holder seg innenfor forrige dags høye og lave prisklasser. Dette viser at det er ubesluttsomhet i markedet og at verken oksene eller bjørnene klarer å få kontroll. Hvordan handler du daglig i en bar? For å handle daglig innenfor en stolpe, må du bruke … Les mer