Toppy

Begrepet «toppy» brukes for å beskrive et marked som antas å være overkjøpt eller overvurdert. Et toppy-marked er et som er modent for en tilbaketrekking eller korreksjon. Toppy-markeder er ofte preget av høye nivåer av kjøpsaktivitet etterfulgt av en periode med konsolidering eller sidelengs prishandling. Dette kan sees på som et marked som «topper ut». … Les mer

Hva er et spekulativt selskap?

Et spekulativt selskap er et som er svært spekulativt og hvis aksjekurs er svært volatil. Disse selskapene er ofte preget av høy grad av risiko og høyt potensial for avkastning. De er vanligvis små selskaper med en begrenset historie og en usikker fremtid. Hvorfor kjøper folk spekulative aksjer? Det er mange grunner til at folk … Les mer