Chief Information Officer (CIO) Definisjon, betydning og lønn

Chief Information Officer (CIO) – Definisjon og lønn Hvilket av følgende er et ansvar for en Chief Information Officer CIO? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da ansvaret til en informasjonssjef (CIO) kan variere avhengig av organisasjonen de jobber for. Imidlertid kan noen vanlige ansvarsområder for en CIO inkludere å utvikle og … Les mer

Høy-Lav-indeks

Høy-lav-indeksen er en teknisk indikator som brukes til å identifisere potensielle endringer i retning av et verdipapirs pris. Indeksen beregnes ved å ta forskjellen mellom verdipapirets høye pris og lave pris for en gitt tidsperiode, og deretter dele denne forskjellen med verdipapirets sluttkurs for samme tidsperiode. Høy-lav-indeksen kan brukes til å identifisere potensielle endringer i … Les mer