Know Sure Thing (KST)

The Know Sure Thing (KST) er en teknisk indikator som ble utviklet av Martin J. Pring for å identifisere langsiktige trender i aksjemarkedet. Indikatoren er sammensatt av fire glidende gjennomsnitt, som brukes til å beregne den generelle trenden. De glidende gjennomsnittene er basert på sluttkursene til aksjen, og er vektet for å gi større betydning for de nyeste dataene. KST anses å være en ledende indikator, noe som betyr at den kan brukes til å forutsi fremtidige markedsbevegelser.

KST beregnes ved først å ta summen av de fire glidende gjennomsnittene. Denne summen deles deretter på antall dager i perioden som vurderes (vanligvis 200 dager). Resultatet er KST-linjen. KST-linjen sammenlignes deretter med en signallinje, som ganske enkelt er et glidende gjennomsnitt av KST-linjen. Når KST-linjen krysser over signallinjen, anses det å være et bullish signal, og når den krysser under signallinjen, anses det for å være et bearish signal.

KST-indikatoren kan brukes sammen med andre tekniske indikatorer, som støtte- og motstandsnivåer, for å ta mer informerte investeringsbeslutninger.

Hvordan handler du ROC?

Det er noen forskjellige måter å handle ROC-indikatoren på. En måte er å se etter divergenser mellom indikatoren og prishandlingen. For eksempel, hvis prisen tar nye høyder, men ROC ikke klarer å gjøre det, kan det være et tegn på at trenden mister momentum og kan være klar til å snu. En annen måte å handle ROC på er å bruke den som en trendfølgende indikator. I dette tilfellet vil du kjøpe når ROC krysser over sitt glidende gjennomsnitt, og selge når ROC krysser under sitt glidende gjennomsnitt. Hva er signallinjen i KST? Signallinjen i KST er en linje som er plottet to tidsperioder foran gjeldende prisperiode. Signallinjen brukes til å generere kjøps- og salgssignaler. Når signallinjen krysser over KST-linjen, genereres et kjøpssignal. Når signallinjen krysser under KST-linjen, genereres et salgssignal. Er TSI en god indikator? TSI er en momentumoscillator som måler prisendringer. Det anses generelt som en god indikator, men som alle indikatorer er den ikke perfekt.

Hva er kortsiktig KST?

KST, eller Know Sure Thing, er en momentum-indikator som ble utviklet av Martin J. Pring. Den er designet for å identifisere store trendendringer i pris, samt potensielle overkjøpte og oversolgte forhold.

KST er basert på den jevnede endringshastigheten for fire forskjellige tidsperioder. Disse tidsperiodene kan tilpasses, men standardinnstillingene er 10, 6, 4 og 3. Indikatoren plottes deretter som en linje på et prisdiagram, med en overkjøpt/oversolgt sone avgrenset av horisontale linjer.

Signaler fra KST-indikatoren genereres som følger:

Et kjøpssignal genereres når KST-linjen krysser over oversolgt-linjen (vanligvis satt til -50).

Et salgssignal genereres når KST-linjen krysser under den overkjøpte linjen (vanligvis satt til +50).

En bullish divergens er funnet når KST-linjen gjør nye høyder mens prisen ikke gjør det, noe som kan være et tegn på at en trendvending er nært forestående.

En bearish divergens er funnet når KST-linjen gjør nye nedturer mens prisen ikke gjør det, noe som kan være et tegn på at en trendvending er nært forestående.

KST kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men er mest brukt på daglige og ukentlige diagrammer.

Hvordan fungerer KDJ-indikatoren?

KDJ-indikatoren er en momentumoscillator som måler prisendringer. Indikatoren består av tre linjer: %K, %D og %J. %K er hovedlinjen, og beregnes som forskjellen mellom høyeste høye og laveste lav over en viss tidsperiode. %D er en signallinje som beregnes som det glidende gjennomsnittet av %K. %J er en momentumlinje som beregnes som differansen mellom %K og %D.

Indikatoren brukes til å identifisere trendreverseringer, samt å måle styrken til en trend. Indikatoren kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men er mest brukt på daglige og ukentlige diagrammer.