Hva er en levekostnadsjustering (COLA), og hvordan fungerer det?

Hva er en levekostnadsjustering, og hvordan fungerer det? Hva blir levekostnadsjusteringen for trygd i 2022? Ifølge Social Security Administration vil levekostnadsjusteringen (COLA) for Social Security i 2022 være 1,3 %. Får alle på trygd COLA-økningen? Svaret er nei, ikke alle på trygd får COLA-økningen. Bare de personene som mottar trygdeytelser per 31. desember året før … Les mer

Samlet inntektsfond

Et samlet inntektsfond er en type verdipapirfond som forvaltes av en profesjonell investeringsforvalter. Fondet samler ressursene til investorene og investerer dem i en rekke verdipapirer, inkludert aksjer, obligasjoner og andre investeringer. Fondets inntekter fordeles deretter til investorene basert på deres andel av fondets aktiva. Hovedfordelen med å investere i et samlet inntektsfond er at det … Les mer