Hvordan eiendomsforsikring gir eiere beskyttelse

Når du kjøper en eiendomsforsikring, kjøper du beskyttelse for ditt hjem eller virksomhet i tilfelle skade eller ødeleggelse. Mengden dekning du kjøper avgjør hvor mye beskyttelse du har. En eiendomsforsikring vil dekke kostnadene ved å reparere eller gjenoppbygge hjemmet eller bedriften din, opp til grensen for polisen din. Hvis du har et boliglån på eiendommen … Les mer

Supplemental Security Income (SSI)

Programmet Supplemental Security Income (SSI) er et behovsbasert program som gir økonomisk bistand til lavinntektsindivider som er i alderen, blinde eller funksjonshemmede. SSI-fordeler finansieres av generelle skatteinntekter, ikke av trygdefondet. For å være kvalifisert for SSI, må en person ha begrenset inntekt og ressurser. Generelt må individets inntekt være under fattigdomsnivået, og ressursene deres må … Les mer