Dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning oppstår når samme inntekt beskattes to ganger. Dette kan skje når inntekt beskattes både på bedriftsnivå og personnivå. Dobbeltbeskatning kan også skje når kapitalgevinster beskattes både på statlig og føderalt nivå. Hvorfor oppstår dobbeltbeskatning? Det er noen grunner til at dobbeltbeskatning kan oppstå: 1. Når det opptjenes inntekt fra en virksomhet eller investering, betales … Les mer

Velferdstap av skatt Definisjon

Et velferdstap oppstår når en skatt forvrenger økonomisk aktivitet på en måte som fører til en nedgang i økonomisk velferd. En skatt kan forårsake et velferdstap ved å motvirke arbeid, investeringer eller entreprenørskap. En skatt kan også gi et velferdstap ved å vri allokeringen av ressurser i økonomien. Velferdstapet ved beskatning er summen av dødvektstapet … Les mer

Betalingsevne

Begrepet «betalingsevne» refererer til en persons evne til å betale skatt. Denne kapasiteten bestemmes av en rekke faktorer, inkludert personens inntekt, eiendeler og forpliktelser. Muligheten til å betale skatt er en viktig faktor for å bestemme hvor mye skatt en person er ansvarlig for. Hva menes med skattemessig tilstrekkelighet? Skattemessig tilstrekkelighet er kapasiteten til en … Les mer

Hva er FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er en amerikansk føderal lov som krever at amerikanske personer som har økonomiske interesser i fremmede land, opplyser om disse interessene til Internal Revenue Service (IRS). FATCA ble vedtatt i 2010 i et forsøk på å bekjempe skatteunndragelse fra amerikanske skattebetalere med utenlandske kontoer. FATCA krever at finansinstitusjoner i … Les mer

Hva er Canadas harmoniserte salgsskatt (HST)?

Den harmoniserte salgsskatten (HST) er en merverdiavgift som brukes på de fleste varer og tjenester i Canada. HST er en kombinasjon av den føderale vare- og tjenesteskatten (GST) og den provinsielle salgsavgiften (PST). HST administreres av Canada Revenue Agency (CRA). HST beregnes ved å legge til GST og PST sammen. GST er 5 % og … Les mer

Mello-Roos Skatt

Mello-Roos-skatten er en type skatt som utlignes på eiendomsbesittere for å finansiere bygging eller forbedring av offentlige anlegg innenfor et utpekt fellesområde. Denne typen skatt brukes vanligvis til å finansiere bygging av veier, skoler og andre infrastrukturprosjekter. Eiendomseiere som er underlagt Mello-Roos-skatten er vanligvis pålagt å betale en årlig skatt basert på verdien av eiendommen … Les mer

Hva er skatt-til-BNP-forholdet?

Skatt-til-BNP-forholdet er forholdet mellom et lands totale skatteinntekter og dets bruttonasjonalprodukt (BNP). Skatt-til-BNP-forholdet brukes ofte som et mål på skattetrykket, da det angir prosentandelen av et lands BNP som samles inn i skatt. Generelt sett blir land med høy skatt i forhold til BNP sett på som å ha høy skattebelastning, mens land med lav … Les mer

Avgift

Avgiften er en avgift som legges på enkelte varer som importeres til eller eksporteres fra et land. Tollbeløpet er basert på varens verdi, og det kreves typisk inn av tollmyndighetene når varene fraktes over landets grenser. Hva er forskjellen mellom skatt og avgift? Hovedforskjellen mellom en avgiftsavgift og en avgift er at en avgift pålegges … Les mer

Reduksjonsdefinisjon

Begrepet «reduksjon» refererer generelt til reduksjon eller eliminering av en skatteplikt. En reduksjon kan gis av en statlig enhet av en rekke årsaker, for eksempel for å oppmuntre til investeringer i et bestemt område eller for å lindre økonomiske vanskeligheter. Reduksjoner kan være midlertidige eller permanente, og de kan gjelde for alle skattytere i en … Les mer