Avsløring av skatteunngåelsesordninger (DOTAS)

DOTAS er avsløring av skatteunngåelsesordninger. Det er et system som ble introdusert i Storbritannia i 2004 som krever at promotører av visse skatteunngåelsesordninger opplyser om disse ordningene til HMRC. Ordningen er utformet for å tillate HMRC å identifisere og motvirke nye og innovative skatteunngåelsesordninger før de blir mye brukt. Under DOTAS må promotører av skatteunngåelsesordninger … Les mer

Border Adjustment Tax (BAT)

En Border Adjustment Tax (BAT) er en type skatt som pålegges varer som importeres til et land. Skatten er typisk basert på verdien av varen, og den er utformet for å utjevne konkurransevilkårene mellom innenlandske og utenlandske produsenter. BAT brukes ofte som en måte å beskytte innenlandsk industri fra å bli underbydd av billigere utenlandsk … Les mer

Hva er loven om å beskytte amerikanere mot skattevandringer (PATH)?

The Protecting Americans From Tax Hikes (PATH) Act er en føderal lov som ble vedtatt i 2015. Loven gjorde en rekke endringer i skatteloven, inkludert å gjøre Child Tax Credit permanent, gjøre American Opportunity Tax Credit permanent og opprette en ny skattefradrag for ikke-barneforsørgere. Loven gjorde også en rekke endringer i skatteloven som påvirket bedrifter, … Les mer

Skattearbitrasje

Skattearbitrasje er prosessen med å dra nytte av forskjeller i skattelovgivningen for å minimere mengden av betalte skatter. Dette kan gjøres ved å investere i eiendeler som beskattes med en lavere sats, eller ved å utnytte skattelettelser og insentiver. For eksempel kan noen som bor i en stat med høy inntektsskatt velge å investere i … Les mer

Dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning oppstår når samme inntekt beskattes to ganger. Dette kan skje når inntekt beskattes både på bedriftsnivå og personnivå. Dobbeltbeskatning kan også skje når kapitalgevinster beskattes både på statlig og føderalt nivå. Hvorfor oppstår dobbeltbeskatning? Det er noen grunner til at dobbeltbeskatning kan oppstå: 1. Når det opptjenes inntekt fra en virksomhet eller investering, betales … Les mer

Velferdstap av skatt Definisjon

Et velferdstap oppstår når en skatt forvrenger økonomisk aktivitet på en måte som fører til en nedgang i økonomisk velferd. En skatt kan forårsake et velferdstap ved å motvirke arbeid, investeringer eller entreprenørskap. En skatt kan også gi et velferdstap ved å vri allokeringen av ressurser i økonomien. Velferdstapet ved beskatning er summen av dødvektstapet … Les mer

Betalingsevne

Begrepet «betalingsevne» refererer til en persons evne til å betale skatt. Denne kapasiteten bestemmes av en rekke faktorer, inkludert personens inntekt, eiendeler og forpliktelser. Muligheten til å betale skatt er en viktig faktor for å bestemme hvor mye skatt en person er ansvarlig for. Hva menes med skattemessig tilstrekkelighet? Skattemessig tilstrekkelighet er kapasiteten til en … Les mer

Hva er FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er en amerikansk føderal lov som krever at amerikanske personer som har økonomiske interesser i fremmede land, opplyser om disse interessene til Internal Revenue Service (IRS). FATCA ble vedtatt i 2010 i et forsøk på å bekjempe skatteunndragelse fra amerikanske skattebetalere med utenlandske kontoer. FATCA krever at finansinstitusjoner i … Les mer

Reduksjonsdefinisjon

Begrepet «reduksjon» refererer generelt til reduksjon eller eliminering av en skatteplikt. En reduksjon kan gis av en statlig enhet av en rekke årsaker, for eksempel for å oppmuntre til investeringer i et bestemt område eller for å lindre økonomiske vanskeligheter. Reduksjoner kan være midlertidige eller permanente, og de kan gjelde for alle skattytere i en … Les mer

Klareringssertifikat Definisjon

En klareringsattest er et dokument som beviser at en person eller et selskap ikke har noen utestående skatteforpliktelser. For å få en klareringsattest må personen eller selskapet først sende inn alle nødvendige selvangivelser og betale eventuelle skyldige skatter. Når selvangivelsen er levert og avgiftene er betalt, kan den enkelte eller bedriften be om klareringsattest fra … Les mer